Demagog.cz

Alexandr Vondra
Alexandr Vondra
Na druhé straně vlastně jsou (Německo, pozn. Demagog.cz) tou jedinou velkou evropskou zemí, která dodnes neplní ona 2 % výdajů na obranu. Pro a proti, 3. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

V roce 2020 Německo dle dostupných odhadů nevynaloží na obranu 2 % HDP, k čemuž se státy NATO zavázaly již v roce 2006. Kromě Německa však tento závazek neplní i jiné velké evropské státy, například Itálie či Španělsko.

Je pravda, že Německo podle dostupných údajů (.pdf, str. 3) v tomto roce pravděpodobně neutratí dvě procenta svého HDP za obranu, což vyžaduje jeho členství v NATO (konkrétně se jedná o závazek z roku 2006).

Pokud se podíváme na členské státy NATO v Evropě s nejvyšším počtem obyvatel (.xlsx), v letošním roce podle dostupných odhadů nesplňuje 2% závazek kromě nejlidnatějšího Německa ani Itálie nebo Španělsko. Uveďme, že v počtu obyvatel mezi evropskými státy NATO se tyto dvě země řadí na čtvrté a páté místo. Dodejme, že na 2% hranici nedosahuje také Turecko (s 84,3 miliony obyvatel).