Demagog.cz

Dominik Feri
Dominik Feri
Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
Takhle jsou začerněné ty pasáže (ve smlouvách o nákupu vakcín, pozn. Demagog.cz), které hovoří o množství dodávek pro Česko?

Dominik FERI, poslanec, člen ústavně právního výboru /TOP 09/
Ano, ty pasáže jsou také začerněné. Interview ČT24, 23. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V Registru smluv je dostupná smlouva na objednávku vakcín pro ČR od společností Pfizer/BioNTech. Množství dohodnutých dodávek je však začerněné. Zveřejněné jsou i smlouvy se společnostmi Moderna a AstraZeneca, konkrétní množství dohodnutých dodávek ale není ve smlouvách uvedeno.

Pro kontext uveďme, že se v rozhovoru (video, čas 10:55) řešilo zjištění Hospodářských novin, podle kterého si Česko mohlo přes Evropskou unii zajistit větší dodávky vakcín proti covidu-19. Rozhodlo se ale ušetřit a zamluvilo si celkově jen 81,1 % z celkového množství vakcín, které pro ČR u výrobců zajistila Evropská komise. Podle HN vláda totiž od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson neobjednala ani polovinu toho, co mohla.

Do konce června letošního roku si tak Česko zajistilo dodávky, které stačí jen pro naočkování 44 % dospělých obyvatel. Menší počet vakcín v přepočtu na počet obyvatel si podle dokumentu, který mají k dispozici Hospodářské noviny, objednalo jen Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko a Lotyšsko. Hospodářské noviny se odvolávají na dokument o objednávkách, jehož pravost podle deníku potvrdily dva vysoce postavené zdroje blízké jednáním.

„Jednalo se o rozhodnutí tehdejších ministrů zdravotnictví s ohledem na nastavenou očkovací strategii v dané době,“ odůvodnilo své rozhodnutí Hospodářským novinám Ministerstvo zdravotnictví. Pro úplnost doplňme, že před Janem Blatným funkci ministra zdravotnictví zastávali Roman Prymula a Adam Vojtěch.

Poslanec Dominik Feri dále mluví také o tom, že se ke smlouvám o nákupu vakcín dostal i on jako člen opozice a že jsou zveřejněny v Registru smluv. V Registru smluv jsou veřejně dostupné smlouvy na objednávky vakcín pro ČR od společností Pfizer/BioNTech (.pdf), Moderna (.pdf) a AstraZeneca (.pdf). Nicméně, smlouva se společností Johnson & Johnson, o níž píšou HN, v Registru zveřejněná do dne rozhovoru 23. března nebyla.

Co se týče informací o množství dodávek, ve smlouvě se společnostmi Pfizer/BioNTech (.pdf, str. 1) se uvádí, že si Česká republika objednává celou část dávek vakcín, která jí připadá na základě smlouvy uzavřené Evropskou komisí. Konkrétní množství dohodnutých dodávek je nicméně začerněné (.pdf, str. 2).

Od společnosti Moderna (.pdf) si Česká republika objednala také celou část vakcín, na kterou má nárok, nicméně konkrétní množství dohodnutých dodávek se v této smlouvě rovněž nikde nezmiňuje.

V případě vakcíny od společnosti AstraZeneca se Česká republika zavazuje (.pdf, str. 2) koupit množství vakcín dohodnuté v rámci předběžné kupní smlouvy. Toto množství ale ani zde není uvedeno.

Co se pak týká předběžných kupních smluv, státy Evropské unie se dohodly na společném postupu při nákupu a obstarávání vakcín. Evropská komise tak vyjednávala celkově se šesti firmami (a předběžně také s dalšími dvěma), které se zabývají vývojem vakcín proti covidu-19, v rámci své očkovací strategie.

Uveďme, že cílem této strategie je zajištění kvalitní, bezpečné a účinné vakcíny a její rychlé dostupnosti a zajištění spravedlivého přístupu k cenově dostupné vakcíně pro všechny v EU. Dodávky vakcín by měly být v EU distribuovány podle počtu obyvatel jednotlivých zemí.

Nicméně, kupní smlouvy mezi Evropskou komisí a jednotlivými dodavateli, ze kterých vyplývá množství vakcín přidělených pro jednotlivé země, mají důvěrný charakter.