Demagog.cz

Dominik Feri
Dominik Feri
Na skotském webu třeba najdete informaci, jak si tady v těch opatřeních počít, když jste třeba včelař nebo rybář. Interview ČT24, 23. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V souvislosti s epidemií covidu-19 publikovala skotská vláda na svém oficiálním webu příručku, v níž je možné nalézt informace pro většinu postižených sektorů a služeb. Mimo jiné také rady pro včelaře a informace o zřízení finančního fondu pro mořský rybolov.

Skotská vláda na svém oficiálním webu uvádí souhrn pokynů týkající se onemocnění covid-19. 28. března 2020 zde publikovala webovou stránku, na níž uvádí informace a rady pro včelaře. Nejdříve je obecně vyzývá, aby se především řídili pokyny vlády, dodržovali dvoumetrové odstupy od ostatních lidí a vyhýbali se shromažďování více než dvou osob.

V oblasti jejich profese je pak například žádá, aby se i nadále snažili pečovat o zvířata normálním způsobem. Ve včelíně by měli stále dbát na dodržování biologické bezpečnosti, neměli by sdílet včelařské vybavení s jinými včelaři apod. S ohledem na onemocnění covid-19 by si také měli po každém kontaktu se zvířetem umýt ruce.

O 3 dny dříve, tedy 25. března 2020, zveřejnila skotská vláda informaci o zřízení intervenčního finančního fondu pro mořský rybolov v celkové výši 23,5 milionů liber. Finanční podpora je určená pro rybářská plavidla o délce 12 metrů a méně. V úvodních informacích skotská vláda především slibuje, že platby budou co nejdříve provedeny přímo oprávněným rybářům. 17. dubna 2020 poté došlo k zahájení druhé vlny finanční podpory pro postižený mořský rybolov. Tentokrát v celkové výši 22,5 milionů liber, které mají směřovat pouze rybářům s plavidly o délce více než 12 metrů.

Na stránkách skotské vlády lze pak najít informace i pro ostatní odvětví průmyslu, turismu apod. Stejně jako návody a rady pro cestování, pro lidi se zdravotním postižením, jak se chovat v obchodech či rady pro oběti domácího násilí.