Demagog.cz

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš
Tak jsou tam (v návrhu KSČM na zavedení pátého týdne dovolené, pozn. Demagog.cz) návrhy na účinnost od příštího roku, popřípadě odklad od roku 2023. 20 minut Radiožurnálu, 7. července 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Původní návrh KSČM z roku 2018 počítal s účinností od roku 2020. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl v průběhu roku 2020 schválen, podali předkladatelé pozměňovací návrh na posunutí účinnosti na rok 2022. V rozpravě také uvedli, že jsou připraveni odložit účinnost na rok 2023.

Výrok se týká poslaneckého návrhu (.pdf) novely zákoníku práce, kterým by bylo zavedeno minimálně pět týdnů dovolené i v soukromém sektoru. Předkladateli tohoto návrhu jsou poslanci KSČM. Návrh byl poprvé předložen 31. října 2018 a počítal s účinností od roku 2020.

Návrh se však nepodařilo do roku 2020 schválit, a tak poslanec Grospič a poslankyně Aulická Jírovcová podali pozměňovací návrh (.pdf), který počítá s účinností od 1. ledna 2022. Odklad účinnosti na rok 2023 tedy v návrhu poslanců KSČM nefiguruje.

Při posledním projednávání návrhu ve třetím čtení dne 21. dubna 2021 však Stanislav Grospič a Hana Aulická Jírovcová opakovaně uvedli, že jsou připraveni podpořit odklad účinnosti na rok 2023 a že je možné k tomuto kroku přistoupit i ve třetím čtení.

Samotná účinnost od roku 2023 se tedy zatím v návrhu nevyskytuje, její překladatelé jsou však dle opakovaných vyjádření připraveni takovou změnu podpořit. Výrok tak hodnotíme jako pravdivý.