Demagog.cz

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš
Ten náš návrh (…) je o tom, že pokud vláda chce přidat ty 300, tak my bychom šli ještě dál, přidali seniorům 500. 20 minut Radiožurnálu, 7. července 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Dle vládního návrhu mají být důchody v roce 2022 navýšeny o 300 Kč nad rámec zákonné valorizace. Poslankyně KSČM prosazují ve svém pozměňovacím návrhu navýšení o 500 Kč.

Dne 31. května 2021 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh (.pdf) novely zákona o důchodovém pojištění. Obsahem návrhu je vložení ustanovení, v jehož důsledku by došlo k navýšení důchodů o 300 Kč nad rámec zákonné valorizace podle § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Mezi pozměňovacími návrh figuruje i návrh (.pdf) poslankyň KSČM Hany Aulické Jírovcové a Marie Pěnčíkové, dle kterého by došlo k navýšení nikoliv o 300 Kč, ale o 500 Kč. Předkladatelky tím dle svého odůvodnění (str. 2) reagují „především na nedostatečnou a flexibilní reakci na výrazné zvýšení cen v oblasti služeb, zboží a dalších potřebných životních nákladů“.

Novela prošla prvním čtením 23. června 2021, druhé čtení poslanci započali 9. července. Pro úplnost dodejme, že k 9. červenci 2021 bylo k návrhu předloženo celkem 25 pozměňovacích návrhů.