Demagog.cz

Miloslava Vostrá
Miloslava Vostrá
Ale například, co se týká, co se týká té inflace, tak stejně podobně (jako česká ekonomika, pozn. Demagog.cz) je na tom ekonomika německá. Ta také má největší inflaci od roku 2008, myslím, že 3,4 %. Španělsko 3,3. Interview ČT24, 31. srpna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Inflace v České republice dosáhla 3,4 % a ve Španělsku 3,3 %. Harmonizovaná inflace ve výši 3,4 % je v Německu nejvyšší hodnotou od července 2008.

Míra inflace v České republice dosáhla v červenci 2021 3,4 %. Jedná se o poslední dostupná data ke dni rozhovoru (31. srpna 2021). Německý i španělský statistický úřad nicméně již na konci srpna zveřejnily data o srpnové inflaci.

Tyto statistické úřady zveřejňují vedle míry inflace i tzv. harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá při měření inflace v eurozóně a zajišťuje „skutečnost, že všechny země Evropské unie dodržují stejnou metodiku výpočtuV srpnu činila inflace ve Španělsku 3,3 %, v Německu dokonce 3,9 %, což bylo až na červencovou hodnotu nejvíce od roku 1993. Harmonizovaná míra inflace pak byla u obou států o přibližně půl procentního bodu nižší: ve Španělsku 2,9 % a v Německu 3,4 %, nejvíce od roku 2008.

Miloslava Vostrá tedy uvádí správné hodnoty u všech tří států. Drobné nepřesnosti se ale dopustila tím, že nerozlišuje mezi harmonizovanou mírou inflace a inflací dle národní metodiky států eurozóny. U Německa uvádí harmonizovanou 3,4 % inflaci, která je skutečně nejvyšší od roku 2008, a u Španělska „neharmonizovanou“ míru 3,3 %. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou.