Demagog.cz

Miloslava Vostrá
Miloslava Vostrá
(...) poslanci podpořili ten převod těch 10 miliard (z obranného rozpočtu, pozn. Demagog.cz), pak v podstatě, než vůbec byl schválen skoro celý rozpočet, tak už pan ministr (obrany Lubomír Metnar, pozn. Demagog.cz) bouřil, jak to všechno vrátí hned 4. ledna. Interview ČT24, 31. srpna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

KSČM při jednání o návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2021 prosadila převedení 10 miliard korun z rozpočtu Ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Ministr obrany Metnar v ten samý den přislíbil, že 4. ledna 2021 předloží vládě návrh na navrácení této částky.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 původně počítal s výdaji na obranu ve výši přibližně 85,4 miliardy korun (.pdf, str. 14). V rámci pozměňovacího návrhu č. 6915 (.doc) však Miloslava Vostrá (KSČM) navrhla snížit rozpočet Ministerstva obrany o 10 miliard a tuto částku přesunout do rozpočtové rezervy. Uveďme, že právě schválením tohoto pozměňovacího návrhu komunisté podmiňovali podporu celého rozpočtu.

Poslanecká sněmovna poté při projednávání rozpočtu 18. prosince 2020 tento pozměňovací návrh skutečně schválila. Kromě poslanců KSČM hlasovali pro také poslanci ANO, ČSSD a dva nezařazení poslanci. Ministerstvo obrany tak dle schváleného rozpočtu dostalo k dispozici přibližně 75,4 mld. Kč.

Ministr obrany Lubomír Metnar ještě před samotným schvalováním rozpočtu uvedl, že pokud dojde ke snižování rozpočtu resortu obrany, vyvodí z toho osobní odpovědnost. Např. v listopadu 2020 prohlásil, že na svůj post v takovém případě rezignuje.

Dne 18. prosince 2020 po schválení celého zákona o státním rozpočtu ovšem ministr Metnar zmíněné snížení výdajů na obranu označil za nutný kompromis. Přislíbil také, že 4. ledna, tedy na prvním jednání vlády v roce 2021, předloží návrh na vrácení 10 miliard zpět do rozpočtu Ministerstva obrany (video, čas 05:16:57). Doplňme, že Lubomír Metnar tehdy také pro ČT uvedl, že kvůli přesunu peněz rezignovat neplánuje.

Uveďme, že i premiér Andrej Babiš po schválení rozpočtu v této souvislosti mluvil o kompromisu a o tom, že hned v lednu dostane armáda „co nejrychleji“ peníze zpět. Na tiskové konferenci (video, čas 04:55:25) také zdůrazňoval, že „(…) přesunutí části peněz z rozpočtu Ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je dočasné“, což zmínil i na plénu Sněmovny – v době, kdy už poslanci odsouhlasili pozměňovací návrh KSČM, ale ještě před samotným schválením rozpočtu jako celku.

Na jednání vlády 4. ledna 2021, o němž mluvil ministr Metnar, poté k avizovanému přesunu uváděných 10 miliard nedošlo. Až 27. ledna vláda jednohlasně schválila (.pdf) převedení 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva obrany, čímž se rozpočet resortu navýšil na 80,4 miliardy korun. Jednalo se však o polovinu sumy, o kterou byly letošní výdaje na obranu kvůli návrhu KSČM sníženy. Přesun zbylých pěti miliard poté vláda schválila (.pdf) 29. března 2021.

Na závěr shrňme, že poslanci skutečně schválili přesunutí 10 miliard z rozpočtu Ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Celý rozpočet na rok 2021 byl přitom Sněmovnou schválen 18. prosince 2020 ve 12:59. Dle veřejně dostupných informací nicméně ministr obrany Lubomír Metnar, na rozdíl od premiéra Babiše, o vrácení peněz armádě hovořil až ve 14:19 (video, čas 05:16:57), tedy až po schválení státního rozpočtu. Vzhledem k nepatrné časové prodlevě mezi schválením rozpočtu a vyjádřením Lubomíra Metnara však výrok poslankyně Vostré hodnotíme jako pravdivý s výhradou.