Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

Ty profesní skupiny (hasiči, policisté, pozn. Demagog.cz),(...) to mají ve svém služebním zákoně. Oni mají to očkování ve služebním zákoně.
Interview ČT24, 6. prosince 2021
Zdravotnictví,
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

S očkovací povinností hasičů a policistů počítá zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Povinnost očkování proti hepatitidě A a B pak vyplývá z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, podle které se musí očkovat všichni nově přijímaní pracovníci IZS.

Plné odůvodnění

Jako tzv. služební zákon se obvykle označuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, který se týká právních poměrů a organizace státní správy a jejích zaměstnanců. Helena Langšádlová ale dle kontextu mluví o zákoně, který upravuje konkrétně činnost (službu) hasičů a policistů. Proto i v odůvodnění se zaměříme na zákon, který se týká jich, nikoliv služební zákon v pravém slova smyslu.

Integrovaný záchranný systém je tvořený hasičským záchranným sborem ČR, zdravotnickou záchrannou službouPolicií ČR. Každou jednotlivou složku upravuje vlastní zákon, podle kterého fungují. V žádném z těchto zákonů není uvedena povinnost pracovníků IZS se očkovat.

Činnosti hasičů a policistů se týká také zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ten příslušníkům daných sborů ukládá povinnost „podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy“. Tímto právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje obecnou očkovací povinnost proti infekčním onemocněním. Podrobnosti pak stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ve své vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Ministerstvo zdravotnictví pak skutečně v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví nařídilo povinnost očkování všech nově přijímaných pracovníků základních složek IZS, a to proti virové hepatitidě A („nemoc špinavých rukou”) a hepatitidě B. Pracovníci IZS jsou totiž často vystaveni potenciálnímu riziku nakažení těmito virovými onemocněními.

Povinnost očkování proti hepatitidě A a B pro hasiče a policisty tedy vyplývá z ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o očkování příslušníků IZS, ale také ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Lze tak s určitou mírou zjednodušení říci, že to hasiči a policisté mají uvedeno „ve svém služebním zákoně“.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Strategická komunikace Heleny Langšádlové

Interview ČT24, 6. prosince 2021

Kandidátka na post ministryně pro vědu a výzkum v budoucí vládě Petra Fialy byla hostem Interview ČT24. Pojem strategická komunikace zazněl v rozhovoru celkem 19×, samotné slovo komunikace pak ještě 11×. Naštěstí jsme se strate...