Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

Kapacity strategické komunikace podle toho bezpečnostního auditu měly být vlastně vytvořeny na jednotlivých ministerstvech po roce 2016.
Interview ČT24, 6. prosince 2021
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Audit Ministerstva vnitra o národní bezpečnosti v roce 2016 zmiňoval, že by v budoucnu měla strategickou komunikaci vlády podporovat – podle povahy ohrožení – např. ministerstva zahraničí, vnitra, obrany, průmyslu atd.

Plné odůvodnění

Předně uveďme, že tzv. strategickou komunikaci využívají soukromé firmy, politické subjekty nebo i státní útvary, aby dosáhly svých strategických cílů. V rámci státu se jedná o plánované a koordinované komunikační aktivity pomáhající k dosažení cílů, jež jsou pro stát např. ekonomicky či bezpečnostně prospěšné. Strategická komunikace se přitom nezaměřuje pouze na komunikaci jako takovou, ale kombinuje v sobě několik oblastí, jako jsou public relations, marketing, reklama a řízení.

Audit (.pdf) národní bezpečnosti Ministerstva vnitra z roku 2016, o němž ve výroku mluví Helena Langšádlová, strategickou komunikaci zmiňuje na několika místech. Jeho autoři tehdy upozorňovali například na to, že neexistují systematický přístup a efektivní nástroje „pro realizaci strategické komunikace vlády a dalších institucí veřejné správy“ (str. 137). Audit pak ve spojitosti se strategickou komunikací zmiňuje také budoucí rozdělení působnosti mezi orgány státu (str. 132): „Strategickou komunikaci vlády musí podporovat i další relevantní orgány/úřady podle povahy ohrožení – Ministerstvo zahraničních věcí, vnitra, obrany, průmyslu atd.“ Audit také popisuje potřebu navýšit kapacity osob, které se jednotlivými hrozbami na příslušných úřadech zabývají (str. 3). 

Ačkoli se tedy nejedná o příliš podrobný popis, určitý plán na rozdělení pravomocí či „kapacit“ mezi jednotlivá ministerstva audit skutečně obsahuje. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Strategická komunikace Heleny Langšádlové

Interview ČT24, 6. prosince 2021

Kandidátka na post ministryně pro vědu a výzkum v budoucí vládě Petra Fialy byla hostem Interview ČT24. Pojem strategická komunikace zazněl v rozhovoru celkem 19×, samotné slovo komunikace pak ještě 11×. Naštěstí jsme se strate...