Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

Máme i část armády, která se tímto (strategickou komunikací, pozn. Demagog.cz) zabývá.
Interview ČT24, 6. prosince 2021

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Strategickou komunikací se zabývá Velitelství informačních a kybernetických sil, které spadá pod generální štáb Armády České republiky. Má na starosti informační a kybernetickou bezpečnost.

Plné odůvodnění

Nejdříve uveďme, že tzv. strategickou komunikaci využívají soukromé firmy, politické subjekty nebo i státní útvary, aby dosáhly svých strategických cílů. V rámci státu se jedná o plánované a koordinované komunikační aktivity pomáhající k dosažení cílů, jež jsou pro stát ekonomicky či bezpečnostně prospěšné – jedním z těchto cílů je například právě vyvracení dezinformací. Zmiňme, že strategická komunikace se nezaměřuje pouze na komunikaci jako takovou, ale kombinuje v sobě několik oblastí, jako jsou public relations, marketing, reklama a řízení.

Helena Langšádlová v rozhovoru zmiňuje strategickou komunikaci ve spojitosti se snahou státu přesvědčit neočkovanou část obyvatel k očkování proti covidu-19 (video, 08:33). Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Dominika Presla je v tomto případě důležité použít takový způsob komunikace, „který lidi přesvědčí o výhodách tohoto kroku a zároveň vyvrátí dezinformace, které celý proces vakcinace zpomalují“. Stát by také podle něj měl v rámci strategické komunikace občanům předávat informace „v jasné a konzistentní podobě“.

Strategické komunikaci, především v oblasti kyberprostoru, se pak skutečně věnuje i část Armády České republiky. Konkrétně se jedná o Velitelství informačních a kybernetických sil, které spolupracuje s dalšími prvky kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky. Součástí tohoto útvaru je i Skupina podpory strategické komunikace (StratCom), která má kromě jiného za úkol „provádět sekundární analýzy – hodnocení cílových skupin – na bázi dostupných sociologických a mediálních studií“ „navrhovat vhodné metody přesvědčování“.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Strategická komunikace Heleny Langšádlové

Interview ČT24, 6. prosince 2021

Kandidátka na post ministryně pro vědu a výzkum v budoucí vládě Petra Fialy byla hostem Interview ČT24. Pojem strategická komunikace zazněl v rozhovoru celkem 19×, samotné slovo komunikace pak ještě 11×. Naštěstí jsme se strate...