Demagog.cz

Helena Langšádlová
Helena Langšádlová (TOP 09)
Kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum
Máme nejnižší podíl žen ve vědě a výzkumu, vůbec z celé Evropy.
Interview ČT24, 6. prosince 2021
Školství, věda, kultura

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V České republice byl podle nejnovějších dostupných dat Eurostatu za rok 2019 podíl žen na výzkumných pracovních pozicích nejnižší z celé Evropské unie. Přibližně 27% zastoupení žen potvrzují také starší celoevropská data UNESCO.

Srovnání zastoupení žen mezi výzkumnými pracovníky v rámci jednotlivých evropských států lze nalézt na stránkách Eurostatu. Podle posledních dostupných dat za rok 2019 má Česká republika skutečně nejmenší podíl žen mezi výzkumnými pracovníky ve vědě z celé EU. Přesněji se jedná o podíl 27,2 %.

Toto číslo poté uvádí (.pdf, str. 1) ve své zprávě také Český statistický úřad (ČSÚ). Podle něj byla situace podobná i v předcházejícím roce, jak ukazuje graf níže, v němž ČSÚ vycházel z dat Eurostatu za rok 2018. Tehdy ženy v České republice tvořily jen 26,6 % výzkumných pracovníků ve vědě, což přestavovalo nejnižší podíl v Evropské unii. Nejvyšší podíl byl v Lotyšsku, jediné zemi, kde počet žen ve vědě a výzkumu převažoval nad počtem mužů.

Zdroj: ČSÚ (.pdf, str. 2)

Obdobný závěr vyplývá také z nejnovější publikace (.pdf, str. 3) statistického institutu UNESCO vydané v roce 2020. Podle těchto dat byla Česká republika s 26,6% podílem žen ve výzkumu v roce 2018 mezi evropskými státy na předposledním místě. 

Zdroj: Zdroj: Statistický institut UNESCO (.pdf, str. 3)

Bohužel se nám nepodařilo dohledat další statistiky, které by byly novějšího data a také se zabývaly podílem žen ve vědě a výzkumu. Proto se musíme spokojit s daty Eurostatu z roku 2019, případně o rok staršími daty UNESCO.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů