Josef Bernard

Josef Bernard

(...) inflaci jako například v Estonsku, že by jsme překročili 20 %.
20 minut Radiožurnálu, 8. června 2022
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle Eurostatu činila v dubnu 2022 míra inflace v Estonsku 19,1 %, v květnu měla dle predikce Eurostatu dosáhnout 20,1 %. To se také později potvrdilo.

Plné odůvodnění

Josef Bernard (STAN) v úvodu rozhovoru hájí kroky České národní banky v boji s vysokou inflací. Zejména mluví o zvyšování úrokových sazeb. Kdyby je ČNB postupně nezvyšovala, měli bychom, dle slov Bernarda, míru inflace vyšší než 20 %, podobně jako tomu je v Estonsku. V hodnocení jsme se zaměřili pouze na výši inflace v Estonsku. Souvislost mezi navyšováním úrokových sazeb a inflací, která z kontextu výroku vyplývá, do hodnocení nezahrnujeme. Jedná se o subjektivní názor Josefa Bernarda, na kterém se neshodnou ani přední ekonomové. 

Josef Bernard v podstatě přebírá slova dosluhujícího guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který argumentoval Estonskem již v půlce května. ČT informovala, že Rusnok během Diskuzního fóra ČNB na Univerzitě Hradec Králové řekl, že „je zbytečné ekonometricky probírat, kde by mohly být inflace a kurz koruny bez růstu úrokových sazeb. Svůj příklad ilustroval na Estonsku, které je podle něj relativně stabilizovanou zemí eurozóny, má nulovou úrokovou sazbu, nemusí řešit vliv kurzu a inflace tam dosahuje 19 procent.“

Pro porovnání míry inflace v České republice a Estonsku použijeme tzv. harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá při měření inflace v eurozóně a zajišťuje, „že všechny země Evropské unie dodržují stejnou metodiku výpočtu. Pro úplnost dodejme, že Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí trochu jiné údaje než Eurostat. Tento rozdíl je způsobený použitím odlišného ukazatele s jinou metodikou (HICP u Eurostatu a index spotřebitelských cen u ČSÚ).

Estonsko v dubnu 2022 dosahovalo podle Eurostatu meziroční míry inflace 19,1 %. Eurostat na konci května uveřejnil (.pdf) také předpokládanou míru inflace za květen 2022, která již zmíněných 20 % překročila, konkrétně Eurostat předpokládal 20,1 % (str. 2). Poté, co Josef Bernard 8. června na Radiožurnálu mluvil o 20% estonské inflaci, Eurostat zveřejnil hodnoty květnové inflace v EU. V případě Estonska se potvrdila predikce – tamní inflace dosáhla 20,1 %.

Josef Bernard tedy správně poukazuje na to, že v Estonsku míra inflace přesáhla 20 %. V době výroku již Eurostat zveřejnil odhad květnové inflace ve výši 20,1%. Výrok poslance Bernarda proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Příprava rozpočtu ve stínu ekonomických problémů

20 minut Radiožurnálu, 8. června 2022

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o ekonomických problémech ovlivňujících přípravu státního rozpočtu na příští rok. V naší analýze propojené s videozáznamem v rámci DemagogTV se tak m...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů