Demagog.cz

Josef Bernard
Josef Bernard
Poslanec
Já dneska zrovna na rozpočtovém výboru jsem viceguvernéra ČNB požádal o analytiku toho, do jaké míry to zvyšování úrokových sazeb od června minulého roku ovlivnilo to stahování peněz z oběhu a ovlivnilo ten růst inflace. On mi slíbil, že na příští rozpočtový výbor tu analytickou zprávu předloží.
20 minut Radiožurnálu, 8. června 2022
Ekonomika
Poslanecká sněmovna

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Josef Bernard se na schůzi rozpočtového výboru zeptal viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého na to, jakou mírou ovlivnilo zvyšování úrokové sazby inflaci a stahování peněz z oběhu. Nidetzký slíbil, že příště přinese scénář toho, co by se stalo, kdyby ČNB úrokové sazby nezvyšovala.

Poslanec a předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard se skutečně ptal viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého, do jaké míry zvyšování úrokových sazeb ovlivnilo stahování peněz z oběhu a růst inflace. Rozprava probíhala na 13. schůzi (.pdf) rozpočtového výboru, která se konala 8. června 2022. Otázka poslance Bernarda padla (.mp3, 2:49:45) na konci programového bodu, který se týkal zprávy o měnové politice.

Tomáš Nidetzký na otázku odpověděl tak, že na příští zasedání rozpočtového výboru přinese alternativní scénář zpracovaný měnovou sekcí ČNB. Ten by měl ukázat, co by se stalo, kdyby Česká národní banka úrokové sazby nezvedala.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů