Jiří Horák
KDU-ČSL

Jiří Horák

Finsko dává více jak dvě procenta HDP na obranu. Většina států NATO tento závazek neplní.
Týdeník FORUM, 13. dubna 2023
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Finsko na obranu vyčleňuje přes 2 % HDP od roku 2021 a výdaje od té doby nadále zvyšuje. Závazek členských států NATO dávat na obranu 2 % HDP dodrželo minulý rok pouze sedm států.

Plné odůvodnění

Poslanec Jiří Horák (KDU-ČSL) zmiňuje finský rozpočet na obranu v souvislosti se vstupem Finska do Severoatlantické aliance (NATO), jejímž členem se tato severská země stala 4. dubna 2023. Horák uvádí, že Finsko na rozdíl od většiny států NATO již vyčleňuje více než 2 % hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, a poukazuje na to, že tento stát pro Alianci představuje značnou posilu.

Zmiňme, že Finsko podalo přihlášku do NATO společně se Švédskem v květnu 2022. Po započítání výdajů na vojenské důchody, na pohraniční stráž a výdajů ministerstva zahraničí na mezinárodní krizové řízení přitom Finsko na hranici 2 % HDP dosáhlo už v roce 2021 (.pdf, str. 54). Bez těchto položek se jednalo o 1,85 % HDP a v roce 2022 o 1,96 % HDP (.pdf). Plánovaný rozpočet na obranu by se v letošním roce měl zvýšit na 2,25 % HDP, tedy přibližně na 6,1 miliard eur.

Členské státy Severoatlantické aliance se v roce 2006 zavázaly vynakládat na obranu alespoň 2 % ze svého hrubého domácího produktu. Na summitu ve Walesu v roce 2014 pak byl tento závazek potvrzen. Většina členských států, včetně České republiky, však tento závazek neplní (.pdf, str. 3). Podle výroční zprávy NATO za rok 2022 závazek splnilo pouze Řecko, USA, Litva, Polsko, Velká Británie, Estonsko a Lotyšsko (.pdf, str. 52). Oproti předešlému roku je to o jeden stát méně (.pdf, str. 44).

Dodejme, že Česko zmíněnému závazku naposledy dostálo v roce 2005. Vláda Petra Fialy se nicméně ve svém programovém prohlášení z ledna 2022 zavázala k navyšování výdajů na obranu tak, aby dosáhly 2 % HDP v rozpočtu na rok 2025. Premiér Fiala však v loňském květnu po jednání s expertním týmem prezidenta Miloše Zemana oznámil, že tohoto cíle chce jeho kabinet dosáhnout již v roce 2024.

Finsko tedy v loňském roce (kdy ještě nebylo členem NATO) alokovalo přes 2 % svého HDP na obranný rozpočet. Závazek poskytovat 2 % HDP na obranu přitom dle odhadů NATO v roce 2022 splnilo jen 7 z tehdejších 30 členských států (.pdf, str. 9, 50), a většina jej tedy nedodržela. Výrok Jiřího Horáka proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Finsko v NATO

Týdeník FORUM, 13. dubna 2023

V naší nové analýze jsme se zaměřili na výroky poslance KDU-ČSL Jiřího Horáka, který v rozhovoru pro Týdeník FORUM mj. mluvil o tom, jaký vliv bude mít vstup Finska do NATO na obranyschopnost Aliance.