Jiří Horák
KDU-ČSL

Jiří Horák

Naši vojáci cvičí v Litvě i v Lotyšsku.
Týdeník FORUM, 13. dubna 2023
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Čeští vojáci úkolového uskupení chemické ochrany aktuálně působí na misi v Litvě, vojáci ženijního vojska pak na misi v Lotyšsku. V obou případech se jedná o mise, v jejichž rámci probíhají mezinárodní vojenská cvičení NATO.

Plné odůvodnění

Čeští vojáci se aktuálně účastní misí NATO v Pobaltí, a to konkrétně v Litvě a Lotyšsku. Obě nasazení probíhají v rámci tzv. Alianční předsunuté přítomnosti eFP (anglicky Enhanced Forward Presence), která se soustředí na posílení vojenského křídla NATO v Pobaltí a která vznikla na základě dohody zástupců Aliance na Varšavském summitu v červenci 2016. První jednotky poslala Česká republika na misi eFP do Lotyšska a Litvy už v roce 2018.

Mise v Litvě

V současnosti se mise v Litvě účastní vojáci 1. úkolového uskupení chemické ochrany, kteří v lednu 2023 vystřídali protiletadlový pluk ze Strakonic, jenž zde působil od července 2021.

Většinu zmíněného uskupení tvoří příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Ti jsou doplněni několika specialisty z dalších armádních útvarů. Cvičení jsou mezinárodního charakteru a čeští vojáci se jich tak účastní po boku ostatních vojáků z několika dalších států Aliance.

Mezi hlavní cvičení, kterých se čeští vojáci účastní, či teprve účastnit budou, patří dubnové cvičení Rising Bull a květnové cvičení Iron Wolf. Cílem těchto akcí je natrénovat postupy při ochraně proti zbraním hromadného ničení. V rámci cvičení Rising Bull tak vojáci trénovali dekontaminační proces po detekci přítomnosti nervově paralytické látky sarin. V březnu také např. proběhlo cvičení MED CHALLENGE, které se zaměřovalo na zdravotnickou pomoc.

Mise v Lotyšsku

Probíhající mise v Lotyšsku se od ledna 2023 účastní uskupení, které je složené ze 62 vojáků a jehož jádro tvoří příslušníci 153. ženijního praporu z Olomouce. Hlavní zbraní tohoto uskupení jsou minové vrhače MV-3, které slouží k vytváření výbušných zátarasů, přesněji řečeno k minování na dálku. Dané jednotky v Lotyšsku vystřídaly kolegy ze ženijního praporu, kteří v zemi cvičili od července 2022.

První společné cvičení současné posádky s dalšími vojenskými jednotkami NATO v rámci této mise proběhlo v únoru 2023 pod názvem Wolverine Forge. Mezi hlavní cíle cvičení patřilo natrénování koordinace systémů velení a řízení.

Závěr

V Litvě i Lotyšsku tedy aktuálně působí čeští vojáci, kteří se účastní tamních mezinárodních vojenských cvičení v rámci NATO. Výrok poslance Horáka proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Finsko v NATO

Týdeník FORUM, 13. dubna 2023

V naší nové analýze jsme se zaměřili na výroky poslance KDU-ČSL Jiřího Horáka, který v rozhovoru pro Týdeník FORUM mj. mluvil o tom, jaký vliv bude mít vstup Finska do NATO na obranyschopnost Aliance.