Hynek Fajmon
ODS

Hynek Fajmon

(...) rozpočet EU (…) činí pouze cca 1% HDP členských států.
Jiné, 30. dubna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě údajů Evropské komise a Eurostatu hodnotíme tento výrok jako pravdivý.

Podle údajů na stránkách EU rozpočet EU skutečně činí zhruba 1% HDP členských států. Konkrétně v roce 2011 se například HDP všech členských států pohybovalo ve výši 12 629 458.3 milionů euro a rozpočet Evropské unie ve výši 126 527.2 euro milionů euro, tj. 1,002%.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Potřebuje EU nový Marshallův plán? Ne!

Jiné, 30. dubna 2012

Dnešní vydání výroků evropské sekce se týká projednávání rozpočtu Evropské unie a vytvoření tzv. druhého Marshallova plánu. Náš tým ověřoval 10 výroků z blogu poslance ODS Hynka Fajmona. První část se zabývá snahami Komise navý...