Hynek Fajmon
ODS

Hynek Fajmon

(...) současné infrastrukturní projekty není EU schopna řádně a včas dokončovat.
Jiné, 30. dubna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Uvedený výrok Hynka Fajmona hodnotíme na základě sdělení uveřejněných na EUR-Lexu jako pravdivý. Sama Komise ve sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů přiznává, že navzdory poskytování grantů v odvětví dopravy, energetiky a telekomunikací, je řada stěžejních infrastrukturních projektů zpožděna. Jako hlavní důvod Komise označuje nedostatek investic, což se snaží řešit (pdf.) pomocí znovusjednocení poskytování finanční pomoci v rámci EU.

Ve své zprávě z roku 2007 Komise například uvádí, že 20 z 32 (energetických) projektů evropského významu se potýká se zpožděním. 12 z těchto 20 projektů je opožděno o 1 až 2 roky, 8 z nich o více než 3 roky. Žádná zpoždění nejsou hlášena pouze u 12 z uvedených 32 projektů evropského významu (37 %) a jen 5 z nich je zcela nebo prakticky dokončeno. Část jednoho projektu rovněž čeká na uskutečnění jiné části více než 10 let. Dva projekty jsou ve stádiu částečné rozestavěnosti.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Potřebuje EU nový Marshallův plán? Ne!

Jiné, 30. dubna 2012

Dnešní vydání výroků evropské sekce se týká projednávání rozpočtu Evropské unie a vytvoření tzv. druhého Marshallova plánu. Náš tým ověřoval 10 výroků z blogu poslance ODS Hynka Fajmona. První část se zabývá snahami Komise navý...