Miroslav Kalousek
TOP 09

Miroslav Kalousek

Složená daňová kvóta je poměr, poměr odvodů k hrubému domácímu produktu. To znamená: roste-li hrubý domácí produkt, tak autonomně klesá daňová kvóta.
Otázky Václava Moravce, 2. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Uvedený výrok ministra financí hodnotíme jako pravdivý.

Jak dokumentuje například Ministerstvo financí ČR v Národním programu reforem pro roky 2008-2010 (.pdf - str. 20), složená daňová kvóta se definuje jako podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na HDP v běžných cenách. Ministr byl sice ve svém vyjádření skormnější, první čast jeho výroku však hodnotíme jako pravdivou.

Druhá část tvrzení Miroslava Kalouska hovoří o logice fungování daného poměru. V případě neměnné výše odvodů a rostoucího jmenovatele (velikost HDP) tak zpravidla složená daňová kvóta klesá. Celkově tak tvrzení hodnotíme jako pravdivé.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Návrh nového státního rozpočtu - Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012

V nedělních otázkách vystoupil z politiků pouze Miroslav Kalousek (TOP 09). Hlavním tématem byl návrh státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí minulý týden předložilo. Již klasickým, ale nepolitickým oponente...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů