Miroslav Kalousek
TOP 09

Miroslav Kalousek

V letošním roce z 10 na 14 % stoupla snížená sazba, ale spotřeba v té snížené sazbě zůstala stejná ta nepoklesla. Poklesla spotřeba u zboží v základní sazbě.
Otázky Václava Moravce, 2. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Výrok Miroslava Kalouska hodnotíme jako neověřitelný, protože neexistuje věřejně dostupný údaj, který by mohl tvrzení o spotřebě potvrdit nebo vyvrátit.

V roce 2012 stoupla dolní sazba daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %, přičemž základní sazba se nezměnila a byla ponechána na 20% úrovni. První část výroku je tedy pravdivá.

V druhé části výroku hovoří ministr o spotřebě v jednotlivých sazbách daně. Tuto část však není možné na základě dostupních informací potvrdit. Český statistický úřad sice vydal údaje o spotřebě domácností za 1. čtvrtletí roku 2012, z daných ukazatelů však není možné výrok ohodnotit. Vyplývá to ze struktury jednotlivých položek v uvedených statistických přílohách ČSÚ, kdy nelze ve všech případech jednoznačně určit do jaké sazby daná položka patří. Zmínit můžeme například položku "Doprava" (ta sice všeobecně podléhá snížené daňové sazbě, existují zde ovšem výjimky - nepravidelná doprava podléhající základní daňové sazbě).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Návrh nového státního rozpočtu - Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012

V nedělních otázkách vystoupil z politiků pouze Miroslav Kalousek (TOP 09). Hlavním tématem byl návrh státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí minulý týden předložilo. Již klasickým, ale nepolitickým oponente...