Jiří Dienstbier
SOCDEM

Jiří Dienstbier

Bankovní unie bude povinná pouze pro země, které jsou členy eurozóny. Takže my se nemusíme podřídit pravidlům bankovní unie až do doby, než přijmeme euro.
Interview ČT24, 27. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Bankovní unie bude v případě její zavedení v rámci EU spojovat pouze státy eurozóny. Česká republika by tedy do této skupiny státu zapadla až v případě přijetí eura.

Výrok jsme zmínili