Pavel Blažek
ODS

Pavel Blažek

Například Ústavní soud dokonce zakázal stáže na ministerstvu soudcům.
Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ústavní soud tyto stáže na Ministerstvu spravedlnosti soudcům zakázal (článek č.1) v říjnu 2010 s dokazem na: "...narušení principu kontinuálního výkonu soudcovské funkce a riziko spojené se vznikem střetu zájmů a ohrožení nezávislosti a nestrannosti soudce po návratu do své soudcovské funkce."

O tomto ustanovení už rozhodoval jednou nález Ústavního soudu č. 349/2002 Sb. (rtf. strana 9.) ve kterém se píše mimo jiné: Ke zrušení jsou dále navrhována v ustanovení § 68 odst. 1 citovaného zákona slova „k ministerstvu nebo“ a tatáž slova v § 99 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, kterými je umožněno přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti a stanovuje se dočasné zproštění výkonu funkce soudce v případě tohoto přidělení.

V roce 2010 byla pak možnost stáží zrušena definitivně.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový občanský zákoník, energetická koncepce ČR

Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tuhle neděli byli v Otázkách Václava Moravce politici v menšině. V první části přijal pozvání ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který spolu s šéfem Soudcovské unie Tomášem Lichovníkem a bývalým ministrem spravedlnosti, ...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů