Milan Urban
SOCDEM

Milan Urban

(..) klesá spotřeba domácností o minus 5 % (..)
Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Vycházíme ze zatím poslední Zprávy o inflaci ČNB (.xls), která byla schválena bankovní radou dne 14. února 2013 a obsahuje informace dostupné k 25. lednu 2013.

Na řádku 10 najdeme Výdaje na konečnou spotřebu domácností. V roce 2012 (údaje za 4. čtvrtletí 2012 ještě nejsou konečné, proto se jedná zatím jen o predikci) činil meziroční pokles vůči roku 2011 2,9% (sloupec L). Až do roku 2011 však tato spotřeba v absolutních číslech meziročně rostla, jak dokazuje i Statistika rodinných účtů ČSÚ (.pdf) za období 2006-2011.

Protože pokles spotřeby domácností činil 2,9%, nikoliv 5%, výrok hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový občanský zákoník, energetická koncepce ČR

Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tuhle neděli byli v Otázkách Václava Moravce politici v menšině. V první části přijal pozvání ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který spolu s šéfem Soudcovské unie Tomášem Lichovníkem a bývalým ministrem spravedlnosti, ...