Milan Urban
SOCDEM

Milan Urban

A když se, když roste životní úroveň, tak všude na světě roste ta spotřeba elektrické energie na jednoho občana.
Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

K analýze tohoto výroku využijeme data veřejně dostupného projektu Gapminder (a. j.), který se snaží zachytit nejdůležitější globální trendy a poskytuje uživateli možnost vytvářet vlastní grafy.

Životní úroveň je většinou posuzována pomocí Indexu lidského rozvoje (tzv. Human Development Index), který zohledňuje naději dožití v daném státě, a dále úroveň vzdělání a příjmů. Použijeme tedy tento index.

Z grafu (a. j.), který vyjadřuje vztah Indexu lidského rozvoje a spotřeby elektrické energie na osobu, vyplývá, že od určité hranice roste ve světě s růstem indexu také spotřeba elektrické energie. Pomocí tlačítka "Play" lze sledovat, jak se vztah těchto dvou veličin vyvíjel od roku 1980. Na závěr pouze doplňujeme, že jde o korelaci dvou proměnných a není prokázáno, zda jde o příčinný vztah.

Na základě těchto veřejně dostupných statistických dat hodnotíme výrok Milana Urbana jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový občanský zákoník, energetická koncepce ČR

Otázky Václava Moravce, 24. února 2013

Tuhle neděli byli v Otázkách Václava Moravce politici v menšině. V první části přijal pozvání ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který spolu s šéfem Soudcovské unie Tomášem Lichovníkem a bývalým ministrem spravedlnosti, ...