Karolína Peake
LIDEM

Karolína Peake

..zavádíme transparentní účty, tím, že zavádíme povinnost vyvěšovat výroční zprávy na webové stránky jednotlivých politických stran, ne tak, jako je to nyní, pouze v knihovně Poslanecké sněmovny..
Otázky Václava Moravce, 14. dubna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Dle popisu systému uveřejňování výročních zpráv politických stran na stránkách PS PČR, který odkazuje na zákon 424/1991 Sb. ( o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), konkrétně na §18, z něhož nejdůležitější pro posouzení pravdivosti výroku jsou odstavce (1) a (6) -

" (1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje... ",

" (6) Výroční finanční zpráva strany a hnutí je veřejná; lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii v Kanceláři Poslanecké sněmovny. " Z tohoto je patrné, že tvrzení poslankyně Peak popisující současný systém je pravdivé.

Návrh zákona (o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů) jehož znění (.doc) je dostupné v Knihovně připravované legislativy a stojí v něm u změny §18 odstavce 6: „(6) Strany a hnutí jsou povinny zveřejnit výroční finanční zprávu na internetové stránce, jejíž adresu oznámí ministerstvu, do 7 dnů od dne jejího zaslání Poslanecké sněmovně.

Z výše uvedených faktů tedy hodnotíme výrok poslankyně Peak jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Financování politických stran, pravomoci NKÚ

Otázky Václava Moravce, 14. dubna 2013

V neděli byly politickými hosty Václava Moravce vicepremiérka pro koordinaci boje s korupcí Karolína Peake (LIDEM) a předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Hlavními tématy byla možná regulace fina...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů