Tomáš Hudeček
TOP 09

Tomáš Hudeček

Protože v Praze se v důsledku snižování příjmů, významného snížení příjmů a naopak v postupném nabíhání plateb za investice, které byly zasmluvněny v minulém období, došlo k situaci, kdy se nám ty nůžky tak rozevřely, že v současné době Praha není schopna v dlouhodobém horizontu vlastně ty dluhy uplatit.
Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

K poklesu příjmů Hlavního města Prahy pro rok 2013 došlo zejména v důsledku změny v rozpočtovém určení daní, která platí od ledna 2013. Celkové rozpočtované příjmy pro tento rok činí přibližně 35 miliard Kč.

2013 35 735 174 2012 37 247 051 2011 37 399 705 2010 38 469 147 2009 40 320 401 2008 37 203 115 (příjmy Hlavního města Prahy, v tisících Kč)

Podle návrhu rozpočtu na rok 2013 putuje největší objem prostředků (téměř 20 z rozpočtovaných 44 miliard) do dopravy. Převážná většina investičních výdajů (téměř 5 miliard) souvisí se stavbou městského okruhu, jehož součástí je i tunel Blanka.

Současné příjmy nestačí Hlavnímu městu Praze na krytí výdajů, plánovaný schodek pro rok 2013 činí 8,5 miliardy Kč, současná výše dluhu u Evropské investiční banky, největšího věřitele města, činí více než 20 miliard korun.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Spory na pražské radnici

Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Pražská koalice ODS - TOP 09 prochází v posledních týdnech velmi napjatým obdobím. Obě strany se nemohou shodnout na řadě aspektů společného vládnutí, což vedlo až k vypovězení koaliční smlouvy ze strany TOP 09. Tuto možnost ji...