Tomáš Hudeček
TOP 09

Tomáš Hudeček

Protože, a teď dodám, například u firem, které my máme v gesci, tedy kolektory, Obecní dům, Kongresové centrum, tam za poslední rok, připomínám pouze jeden jediný rok té naší správy, jsme je dostali významně do zisku.
Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Z výroční zprávy (.pdf - str.20) Kongresového centra Praha a.s. je patrné, že firma v roce 2011 skončila ve ztrátě cca 97 miliónů korun, avšak v roce 2012 skončila již se ziskem cca 61 miliónů korun. Tato část výroku tedy pravdivá je.

Problematičtější je to s Obecním domem - na jeho stránkách je výroční zpráva pouze z roku 2011 (.pdf str.27), kde je však patrné, že skončil ve ztrátě cca 27 miliónů korun. Zpráva za rok 2012 na stránkách ještě k nahlédnutí není. Proto se lze odkazovat pouze na zprávy z tisku, které ovšem hovoří pouze o tom, že Obecní dům "míří k zisku"

Stejný problém je u Kolektory Praha a.s., kde je stránkách také pouze výroční zpráva za rok 2011 (.pdf - str. 21), nicméně firma byla i v roce 2011 v zisku, a to necelých 6 miliónů korun.

Všechny částky jsou před zdaněním.

Celkově výrok hodnotíme jako neověřitelný, protože výroční zprávy Obecního domu a Kolektorů Praha ještě k dispozici nejsou. Po jejich uveřejnění výrok přehodnotíme.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Spory na pražské radnici

Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Pražská koalice ODS - TOP 09 prochází v posledních týdnech velmi napjatým obdobím. Obě strany se nemohou shodnout na řadě aspektů společného vládnutí, což vedlo až k vypovězení koaliční smlouvy ze strany TOP 09. Tuto možnost ji...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů