Tomáš Hudeček
TOP 09

Tomáš Hudeček

...Pražské služby jsou firma zajišťující odpady, je to firma s poměrně velkým majetkem a ta firma má smysl pouze ve chvíli, kdy ten úklid pro hlavní město Prahu provádí, ale my dneska nevlastníme tu firmu 100%.
Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě informací z obchodního rejstříku a webu Pražských služeb, a.s. hodnotíme výrok jako pravdivý.

Dle výpisu z obchodního rejstříku je firma Pražské služby akciovou společností, jejíž základní kapitál je 2 631 166 600,- Kč. Dále se společnost, dle obchodního rejstříku, zabývá mj. podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. Podle svých webových stránek společnost vykonává funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem v Hlavním městě Praze.

Přestože seznam akcionářů není dohledatelný, z mediálních výstupů je zřejmé, že Hlavní město Praha není výlučným vlastníkem této akciové společnosti (srov. např. ceskapozice.cz, 13. 6. 2012, iHNed.cz, 5. 2. 2013), uvedená média pracují s údajem 77% podílu.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Spory na pražské radnici

Otázky Václava Moravce, 19. května 2013

Pražská koalice ODS - TOP 09 prochází v posledních týdnech velmi napjatým obdobím. Obě strany se nemohou shodnout na řadě aspektů společného vládnutí, což vedlo až k vypovězení koaliční smlouvy ze strany TOP 09. Tuto možnost ji...