Martin Pecina
Nez.

Martin Pecina

...v Evropě se vydává prostě jako mnohem víc procent z hrubého domácího produktu na zdravotnictví.
Interview Daniely Drtinové, 20. září 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě dat poskytovaných Světovou bankou (ang.) hodnotíme výrok jako pravdivý. Z datové řady (ang.) zachycující vývojový trend celkových výdajů na zdravotnictví vyjádřených jako procenta z hrubého domácího produktu (HDP) mezi lety 2003 až 2011 vyplývá, že v porovnání s průměrem EU Česká republika po celé sledované období vydává na zdravotnictví menší část HDP (pro detailní srovnání viz tabulku níže). Pro úplnost dodejme, že zmíněný ukazatel v sobě zahrnuje součet veřejných i soukromých výdajů na zdravotnictví.

RokEU (% HDP)ČR (% HDP)20039,37,120049,36,920059,56,920069,46,720079,46,520089,66,8200910,58,0201010,37,5201110,17,4

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: SPOZ

Interview Daniely Drtinové, 20. září 2013

Druhou stranou, která byla pozvána do předvolebního pořadu Interview Daniely Drtinové, byl SPOZ. Za ni vystoupil lídr v Moravskoslezském kraji a ministr vnitra, Martin Pecina, předseda strany se nedostavil z rodinných důvodů. P...