Jiří Domlátil
KAN

Jiří Domlátil

No, když se tehdy, je to asi 2 roky, když jsem mluvil o těch odposleších, které vlastně měla sledovat BIS, tak ten vedoucí pracovník, který o tom mluvil, tak jste se nedověděla, jestli vlastně oni to mají, nebo nemají a tak dále, ty odposlechy. Jestli to je jejich povinnost, není povinnost. A vůbec jsme se nic pořádně nedověděli.
Interview Daniely Drtinové, 3. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Jiří Domlátil hovoří o odposleších Bém-Janoušek, které pořizovala BIS v roce 2007 a zveřejnila je Mladá Fronta v březnu roku 2012. Únik odposlechů po-té vyšetřovala příslušná parlamentní komise pro kontrolu BIS, neboť nahrávky měla získat v roce 2009 bezpečnostní agentura ABL. Ředitel BIS Jiří Lang nebyl schopen doložit původ nahrávky a také zda skutečně unikla od tajné služby či nikoliv.

Šéf tajné služby údajně senátorovi Jaromíru Štětinovi v květnu uvedl, že odposlechy nepořídila BIS. Mluvčí BIS Jan Šubert však vzápětí toto tvrzení odmítl se slovy: "Není to pravda, ředitel služby se takto nevyjádřil. Senátor Štětina seděl patrně na jednání jiného výboru". Člen výboru pro kontrolu BIS Vladimír Dryml dále prohlásil: "Můj názor a názor většiny senátorů tady je takový, že únik z BIS byl - a je to problém tajné služby“. Odposlechy tedy s velkou pravděpodobností unikly z BIS, avšak jejich přesnou historii a závěry interního vyšetřování BIS však neznáme dodnes.

Povinností BIS je každoročně zveřejňovat výroční zprávu a dále je povinna poskytovat informace o činnosti pouze prezidentovi, premiérovi a vládě, které je také přímo odpovědná (dále viz zákon 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, ods. 7 a 8).

Výrok Jiřího Domlátila hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Klub angažovaných nestraníků

Interview Daniely Drtinové, 3. října 2013

Klub angažovaných nestraníků reprezentoval v předvolební debatě místopředseda strany Jiří Domlátil. Témata diskuse se točila ohledně daňových úniků, zdravotnických poplatků a roli Bezpečnostní a informační služby.