Martin Pecina
Nez.

Martin Pecina

Pane redaktore, konečné rozhodnutí, pravomocné rozhodnutí soudu má samozřejmě vyšší právní sílu, než je rozhodnutí ministra vnitra. To je, já myslím, poměrně pochopitelné. A samozřejmě vyšší právní sílu než doporučení komise.
Otázky Václava Moravce, 1. prosince 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Z hlediska teorie práva je pravomocné rozhodnutí soudu závazné a má vyšší právní sílu než rozhodnutí správního orgánu. Proto výrok Martina Peciny označujeme jako pravdivý.

Správním orgánem je v tomto případě Ministr vnitra. Zmíněná (Poradní) komise představuje dočtený orgán, který podle § 194 Zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (.pdf), v obnoveném řízení, v přezkumném řízení a o námitkách proti služebnímu hodnocení, dává závazné stanovisko, kterým se musí služební funkcionář (zde ministr) řídit. Pořád je však výsledné stanovisko (ministra po návrhu komise) rozhodnutím správního orgánu, která má nižší právní sílu, než rozhodnutí soudu.

Obecně soudní kontrola slouží k přezkoumávání zákonnosti či nezákonnosti právních aktů (zde individuální správní akt). V tomto případě se pravděpodobně jedná o soudní kontrolu zákonnosti individuálních správních aktů prováděnou obecnými soudy (Večeřa, Miloš. Základy teorie práva: multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 106 s. ISBN 9788021046832 . str. 90).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Státní služba; dva prezidenti?

Otázky Václava Moravce, 1. prosince 2013

Zákon o státní službě a situace kolem možného staronového policejního prezidenta Petra Lessyho - taková byla hlavní témata první části Otázek Václava Moravce, v nichž byl hostem ministr vnitra v demisi. Martin Pecina se v řadě ...