Danuše Nerudová kritizovala předchozí vlády, ne důchodce

Na facebooku se šíří údajný výrok bývalé prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, ve kterém se nevybíravým způsobem vyjadřuje na adresu důchodců. Citace je ale ve skutečnosti smyšlená. Nerudová na CNN Prima NEWS pouze kritizovala důchodovou politiku předchozích vlád. Ani při jiných příležitostech neoznačovala důchodce za viníky rozpočtových problémů státu.

Meta fact-check 4. prosince 2023

Podle facebookového příspěvku zněl titulek na obrazovce CNN Prima NEWS: „Důchodci ruinují státní rozpočet.“ Údajně k tomu došlo 21. července 2023 a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová měla obsah titulku obhajovat mj. slovy: „Důchodci naší republice škodí tím, že jsou jim vypláceny vysoké a nezasloužené důchody. Největším nepřítelem národa jsou ti důchodci, kteří šli do předčasného důchodu. Je to od nich nemorální, odporné, nečestné a kvůli nim naše děti k stáru budou žít v chudobě. Celé generace ponesou tíhu zadlužení naší republiky pro současnou nenažranost důchodců.“

Rozhovor na CNN Prima News

Nerudová se ve zmíněný den skutečně objevila ve vysílání CNN Prima News (video), aby nabídla svůj pohled na udržitelnost důchodového systému. Z pozice ekonomky a bývalé předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody v rozhovoru kritizovala penzijní politiku minulých vlád, zejména pak zřízení předčasných důchodů.

Během vstupu Danuše Nerudové se na obrazovce ve spodní liště objevil titulek „Důchody ruinují rozpočet“, nikoliv „Důchodci ruinují rozpočet“, jak uvádí facebookový příspěvek.

Zdroj: CNN Prima NEWS

 

Je však třeba zmínit, že Nerudová nekritizovala výši důchodů jako takovou a ani se nevyjadřovala kriticky o důchodcích. Nepoužila jediný z uvedených expresivních výrazů. Citace obsažená ve facebookovém příspěvku tedy ve vysílání CNN Prima NEWS vůbec nezazněla.

Kritika ze strany Nerudové mířila pouze na důchodovou politiku vlád. Kromě trendu zvyšujících se nákladů na penzijní systém (video, čas 2:02) kritizovala i umožnění loňského nárůstu počtu odchodů do předčasného důchodu (čas 0:28). Seznam profesí, u nichž stát odchod do předčasného důchodu umožňuje, označila za nedostatečně aktualizovaný. Tento názor zdůvodnila tvrzením, že náročnost některých profesí se např. vzhledem k robotizaci a automatizaci v posledních letech změnila, a proto je třeba stávající seznam upravit (čas 8:19).

Zdůraznila, že nástrojů, jak řešit problémy důchodového systému, se nabízí hned několik. Jako příklady uvedla možnost dalšího zvyšování věku odchodu do důchodu, úpravu metodiky pro výpočet odchodu do předčasného důchodu či navýšení odvodů u osob samostatně výdělečně činných (video, čas 11:40).

Nerudová v rozhovoru přímo nekritizovala samotnou výši důchodů. Její návrhy na zlepšení udržitelnosti systému se ani v jednom z uvedených příkladů v zásadě nevylučovaly s dalším vyplácením důchodů v plánované výši.

Doplňme, že titulek článku, ve kterém byl záznam rozhovoru zveřejněn na webu CNN Prima NEWS, zněl: „Do penze později a vyšší odvody. Experti nastínili možnou cestu z propasti zadlužení.“ Ani zde nenajdeme zmínku o tom, že by důchodci „ruinovali“ státní rozpočet.

Vyjádření Danuše Nerudové o důchodcích

Danuše Nerudová nepoužila slova, která jí příspěvek přisuzuje, ani v žádných jiných veřejných vyjádřeních. Podobná slova jsme nenašli ani na jejích účtech v rámci sociálních sítí FacebookX (dříve Twitter), ani při prohledávání mediálních archivů.

Nerudová naopak důchodce v minulosti označovala za oběť špatně nastaveného důchodového systému, nikoliv za jeho příčinu. Namísto seniorů vinila z odpovědnosti vládní politiky. Například v červenci v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásila, že „důchodci dlouho trpěli neschopností všech předchozích vlád přijít se systémovou reformou důchodového systému“. Jednání některých politiků ve věci důchodových otázek v minulosti označovala za „populistické“ či „nezodpovědné“. Podobně expresivní výrazy, které jí příspěvek vkládá do úst, ale ve veřejném prostoru nepoužila.

Závěr

Údajná citace Danuše Nerudové je zcela smyšlená. Titulek o ruinování rozpočtu se sice v rozhovoru s Nerudovou v liště CNN Prima NEWS objevil, za viníky ale neoznačuje důchodce. Danuše Nerudová tato slova nepoužila a ani v jiných veřejných vyjádřeních nekritizovala důchodce, jak tvrdí facebookový příspěvek. V rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook jsme proto daný příspěvek označili jako nepravdivý.

Doplňme, že obětí podobně manipulativních zpráv se Nerudová stala už v minulosti. Tehdy se rovněž objevily příspěvky, podle nichž nevybíravým způsobem útočila na důchodce. V obou případech se ale jednalo o nepravdivé citace.