Debata v Českém rozhlase: Jiří Hynek

Publikováno 9. ledna 2018

Prezidentský kandidát Jiří Hynek (ze strany Realisté) byl dalším hostem Jana Pokorného ve 20 minutách Radiožurnálu. Hlavním tématem byla bezpečnostní politika (otázky spojené s výdaji na obranu nebo třeba povinného vojenského výcviku), ale řeč přišla třeba i na množství legislativy v České republice. Stejně jako u předchozích kandidátů v tomto pořadu, i nyní nabízíme analýzu faktických výroků Jiřího Hynka.

Český rozhlas (záznam)
Moderátor: Jan Pokorný

Výroky

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Já jsem členem (Realistů). Jsem i tajemníkem, ale tajemník u nás má jednu jedinou funkci, to znamená podepisuje za stranu, není to nijak nadřazený člen ostatním členům, tam vlastně rozhoduje sbor zakladatelů.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Nepodílí se, strana mě navrhla, abych kandidoval, jsem rád, že mi důvěru dali, ale nominovalo mě 29 poslanců z 8 politických subjektů. “

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „V této zemi je více než 8 tisíc zákonů. Řada z nich si protiřečí.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Já jsem taky někde řekl, že já bych vetoval pouze ty zákony, které ohrožují bezpečnost země a jdou proti lidem.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Zákon o obraně státu byl přijímán již v roce 36, ale i tehdy byla řada poslanců, kteří zpochybňovali to nebezpečí, které kolem bylo a naštěstí ten zákon byl přijat.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „A když se podívám na řadu malých zemí velikosti jako my, uvedu Finsko, Rakousko, mají základní vojenskou službu, Litva ji znovu obnovila, Švédsko bude chtít obnovovat znovu povinnou vojenskou službu, Norsko dokonce má už myslím dva roky povinnou vojenskou službu i pro ženy.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „My dneska máme v branném zákoně, že každý občan České republiky je povinen podrobit se vojenskému výcviku. Ale toto platí až v době ohrožení státu či v době válečné.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Třeba ve Švýcarsku vždy měli povinnou vojenskou službu, je to vlastně celoživotní vzdělávání a Švýcarsko nikdy nebylo okupováno.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „V době, kdy jsme chtěli vstoupit do Severoatlantické aliance, tak jsme jasně deklarovali 2,2 %. Byli jsme přijati a první věc, co jsme začali řešit, jak snížit tento závazek.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Litva to uměla ten závazek na 2 % přislíbit během, ať nelžu, tří let a myslím si, že dokonce je tam 2,2 nebo 2,3.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Ústava je něco, s čím nemá cenu míchat příliš často. Ono už těch změn bylo několik, pokud se nemýlím, asi osm.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Jan POKORNÝ: Tak několik ústavních zvyklostí tady bezesporu je.

Jiří HYNEK: Ano, ale třeba jeden prezident chce, aby mu jím navržený kandidát na premiéra přinesl 101 podpisů, jiný to nechce. Jiný říká, že není se, necítí se být zavázán tím, že by zvolil toho vítěze nebo toho... stranu nebo hnutí, které vyhrálo volby.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Nejvíce mě oslovuje Tomáš Garrigue Masaryk. On neměl vůbec jednoduchou pozici. Tehdy ani nebylo pětiprocentní kvórum, takže těch politických stran byla spousta, byly skandály, padaly vlády. On nebyl úplně oblíben. Také pokaždé když se volil, tak mu to dávaly politické strany velmi silně najevo. Ne vždy byl zvolen poprvé a on uměl v tom velmi dobře manévrovat“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Jsme osmí na světě v podílu exportu na HDP.“

Jiří Hynek

Jiří Hynek: „Snaha žalovat nás za to, že jsme nepřijali kvóty…“