Evropská i česká bezpečnost

Publikováno 22. ledna 2017

Další Otázky Václava Moravce na bezpečnostní téma obsadili ministr Milan Chovanec a europoslanec Stanislav Polčák. Pozornost se zaměřila mimo jiné na novelu ústavního zákona o bezpečnosti, která by měla Česko zařadit mezi pouhou trojici zemí na světě, které disponují ústavním právem držet zbraň. V dnešní analýze zjistíte, zda se na trestné činnosti podílejí více legálně či nelegálně držené zbraně, ale také proč jste při zimní dovolené stáli hodinu v koloně mezi Rakouskem a Německem. 

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My máme již v tuto chvíli vyslané experty do zemí, které mají s tímto problémy (v kontextu společné azylové agentury - pozn. Demagog.cz).“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Vrací se nám opět systém povinných kvót, který již Juncker odmítl.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Právě Malta byla první země, kde se systém kvót před lety použil a nezafungoval. Malta byla první země, kde se tento pokus tehdy ověřoval. Ani tam nezafungoval. Tehdy mělo snad odejít 8 lidí na Slovensko, dodneška tam nedošli.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Že je systém povinných kvót nefunkční, my říkáme dva roky.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Pokud si Evropa rozhodla přerozdělit určitý počet uprchlíků, tak přerozdělila prostřednictím kvót 10 tisíc lidí. Takže to nefunguje.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Evropská unie nemá například uzavřenu repatriační dohodu s Marokem. To je jedna z těch zemí, kde je ten migrační proud velmi silný. S Marokem mají uzavřené repatriační dohody pouze šest členských států EU.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „... Tunisko, které například dodneška nemá systém otisků prstů. Oni nejsou schopni de facto říci, jestli to je nebo není jejich občan...“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Český policista v Makedonii, český policista v Maďarsku, český policista v Srbsku, český policista v Řecku, v Itálii. Tam naši lidé plní úkoly a tam jsou i zájmem České republiky ale i té Evropy.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ze všech lidí, kteří prošli celou Evropou a skončili na severu Evropy, ve Švédsku, v Dánsku apod., pouze 30 % prošlo nějakým skenem.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „U Tuniska je to trochu složitější problém, protože to je jedna z mála zemí, která má skutečně demokratický charakter vlády (mezi zeměmi, se kterými nemá EU uzavřenu repatriační dohodu - pozn. Demagog.cz).“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Dohoda s Marokem je v kompetenci úřadu paní Mogherini.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „I tlakem evropských poslanců došlo k posílení ochrany vnější hranice.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „6,4 % lidí bylo realokováno v rámci povinně-nepovinných kvót. Původně to bylo nepovinné. Země, které nás ostrakizovaly, to neplní. Plní to snad jen Německo a možná Švédsko.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Ta evropská legislativa (na přijímání uprchlíků - pozn. Demagog.cz) umožňovala i nějaký krok, jak se z toho ‚vyvinit'.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Většina Evropského parlamentu si samozřejmě přeje přerozdělovací kvóty. To je realita.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Slováci podali žalobu na kvóty před rokem nebo před delší dobou. Do této doby není o této věci rozhodnuto.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Předseda Evropského soudního dvora oznámil, že o této žalobě (slovenské žalobě na kvóty - pozn. Demagog.cz) bude rozhodnuto na konci letošního roku.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Turecko mělo zhruba 75 podmínek, které mělo splnit. Já si stále myslím, že minimálně deset splněno není a Turecko začalo koketovat například s trestem smrti a s dalšími věcmi, které nepatří do evropského civilizačního prostoru.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My v současné době řešíme jiný problém, a to je migrace za prací, tedy migrace lidí, kteří přicházejí buď ze třetích zemí anebo tedy přicházejí ze zemí Evropské unie, jak je Polsko, Rumunsko, Bulharsko (...) A tam je velký problém v rámci přestupků, kdy například na Plzeňsku se meziročně zvedly o 50 %, v Kvasinách o 400 %“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My jsme podle našich analýz cílovou zemí pouze v případě, že by se zvedla migrační vlna z Ukrajiny, nejsme cílovou zemí, pokud jde o migrační toky právě ze Sýrie, Turecka nebo z Afriky přes Itálii.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Část těch lidí (přesídlených do ČR v rámci projektu pro křesťanské uprchlíky - pozn. Demagog.cz) je už doma, část je v Německu, dodneška se s německými orgány přetahujeme o to, jestli nám je vrátí, nebo nevrátí, část jich tady zůstalo a nějak se integruje. “

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Tam (mezi Rakouskem a Německem - pozn. Demagog.cz) tu kontrolu podstoupíte tím způsobem, že jedete v jednom pruhu na dálnici opravdu pomalu, oni si vás nasnímají a vyhodnotí v průběhu té kolony, je to na nějakých 15 minut, a zjistí, jestli představujete nějaké riziko.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Když srovnáte letošní období, první týden v lednu, s tím, které bylo loni, tak do Řecka přicestovalo 22 tisíc lidí oproti tomu, letos je to v prvním týdnu 430 lidí.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Pro nás je Velká Británie tuším 4. nebo 5. nejefektivnější destinace z hlediska našeho vývozu.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Americký prezident dává najevo, že stojí o velmi úzký vztah s Velkou Británií. “

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Pan kolega Pelikán byl ten, který v rámci například té migrační krize jezdil po našich detenčních zařízeních a dělal nám ostudu po celém světě, kdy kritizoval vlastní zemi, aby následně, když se Andrej Babiš rozhodl být protimigrační, tak se otočil a přestal o tom tématu mluvit.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Návrh (změny ústavního zákona o bezpečnosti - pozn. Demagog.cz) je vypracován, snažili jsme se v rámci mezirezortního řízení najít shodu, ale rezorty hnutí ANO jsou zásadně proti, takže se žádnou shodu nepodařilo najít.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „V Americe si jdete koupit zbraň, zaregistrujete se a do 14 dnů ji většinou dostanete. U nás jsou ty podmínky naprosto odlišné.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Předseda Ústavního soudu k tomu návrhu napsal jasné stanovisko (negativní, pozn. Demagog.cz).“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Nevím o tom, že by nějaký stát Evropské unie měl ve svém ústavním pořádku zakotveno právo držet zbraň. Mám pocit, že budeme unikátní.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Žádné členské státy nás příliš nepodpořily při snaze zablokovat směrnici EU týkající se zbraní.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Evropská unie vymyslela směrnici - a Češi jsou specifičtí, například poloautomatické zbraně jsou nejvíce v držení Čechů, a proto se nás ta směrnice nejvíce v Evropě dotýká.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Ta směrnice je výkladově nejasná, nevíme, na kolik zbraní se v České republice bude vztahovat, odhady jsou od 20 do 420 tisíc.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Souhlasím s tím, že legálně drženými zbraněmi se v ČR nepáchá násilná trestná činnost, to jsou opravdu jednotky případů.“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „I hlasování v příslušném výboru, ta většina byla velmi tenká, i když byla absolutní, hlasů proti tam bylo výrazně (projednávání směrnice EU týkající se držení zbraní - pozn. Demagog.cz).“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Je tam ještě možnost uplatnit návrhy k Evropskému soudnímu dvoru (pokud projde návrh směrnice zbraní - pozn. Demagog.cz).“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Pan ministr řekl v Senátu 20. dubna, že uděláme všechno pro to, abychom to zvládli na úrovni členských států blokovat (směrnici týkající se zbraní - pozn. Demagog.cz).“

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák: „Sněmovna i Senát neuplatnily vůči tomuto návrhu směrnice takzvané oranžové veto, to znamená odůvodněné stanovisko (...) Nevím, proč to neudělali, udělal to pouze polský a švédský parlament.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ty počty zbraní, které tu jsou, jsou většinou, to je pro myslivost.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Znovu říkám, i v České republice to procento trestných činů, které se tou legální zbraní spáchají, je naprosto minimální, téměř nulitní, ale nějaké číslo to pořád ještě je.“