Odpovědi Andreje Babiše

Publikováno 11. března 2018

Andrej Babiš se po roce zúčastnil diskuze v Otázkách Václava Moravce. V roli předsedy vlády hodnotil především aktuální otázky - ať již okolnosti zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak formování budoucí koalice či dosavadní jednání. Nevyhnul se ani programovým otázkám, které jeho kabinet zamýšlí prosazovat. Řeč přišla jak na výši penzí, tak i na investice nebo na nápad zavádět výrazné slevy na jízdné.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Pan Ondráček je ve Sněmovně už druhé volební období a on byl vlastně členem komise BIS, to znamená Bezpečnostní informační služba...“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Zdeněk Ondráček byl zvolen poslancem v období 2013–2017 a v období od roku 2017 do současnosti.

V předchozím volebním období byl členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „A já jsem se potom omluvil, chtěl jsem to (zvolení Ondráčka, pozn. Demagog.cz) napravit v neděli večer, kdy jsem řekl, že teda s tím nesouhlasím.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Zdeněk Ondráček byl zvolen do čela sněmovní komise pro dohled nad GIBS 2. března (v pátek). Andrej Babiš publikoval o dva dny později na svém Facebooku status, kde uvádí, že s touto volbou nesouhlasí (byť dodává, že pro Ondráčka hlasovala velká skupina poslanců hnutí ANO).


Babiš se za toto zvolení omluvil a uvedl, že se jej pokusí zvrátit. Konkrétně píše:


Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím.

A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já
.“
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Žádný soud neřekl, že jsem byl estébák. (...) Třikrát jsem vyhrál soud.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Andrej Babiš uvádí částečnou pravdu, proto je výrok hodnocen jako zavádějící. Babiš opravdu třikrát vyhrál spor se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN) o to, zda jej oprávněně vedou ve spisech StB. Ústavní soud však případ vrátil krajskému soudu s tím, že ÚPN neodpovídá za obsah spisů. Tam Babiš nakonec prohrál a jedná se zároveň o poslední rozhodnutí. Soud totiž vyslovil, že ÚPN není osoba zodpovědná za obsah svazků, pro tento nárok měl tedy žalovat někoho jiného. Zavádějící je výrok i proto, že soud v případě jeho žaloby ani nemohl říci, zda byl nebo nebyl estébák - otázkou bylo, zda jej ÚPN vede ve svazcích oprávněně, či nikoli.

Poté, co Okresní soud pro Bratislavu I dal Babišovi zapravdu, ÚPN se odvolal, ale rozsudek potvrdil krajský i Nejvyšší soud. Zvrat způsobil Ústavní soud (ÚS), který celý případ vrátil na začátek. Podle něj ÚPN neodpovídá za obsah vedených spisů. Odmítl také výpovědi bývalých agentů StB, kteří svědčili ve prospěch Babiše. Jeho rozhodnutí následoval Krajský soud, kterému se spor vrátil. Babiš tedy zůstal dále vedený jako agent a zároveň podal dovolání na Nejvyšší soud Slovenské republiky. 
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Václav MORAVEC: Počítáte s tím, že ministrem vnitra zůstane Lubomír Metnar, který měl podobný v uvozovkách problém, že byl členem Pohotovostního pluku, nebo není Lubomíra Metnara možné srovnávat se Zdeňkem Ondráčkem?

Andrej BABIŠ: Pane redaktore, všichni, kteří byli tehdy v policii, tak tu kariéru museli mít přes ten nějaký pluk pohotovostní, ano. Takže ty, který jsou v policii celý život, tak tam byli.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Andreje Babiše hodnotíme jako nepravdivý, neboť dle dostupných informací, zejména Nařízení ministra vnitra č. 10 z roku 1970 (.pdf) včetně příloh, není zřejmé, že by příslušník Veřejné bezpečnosti byl nucen sloužit v Pohotovostním pluku VB.


Lubomír Metnar dle informací časopisu Týden z první poloviny prosince 2017 skutečně v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti působil, a to od 1. března 1988 do 23. února 1989. Později Metnar svou účast u Pohotovostního pluku nevyvrátil ani Deníku.

Babiš nicméně tvrdí, že pro policistu, tedy příslušníka Veřejné bezpečnosti, bylo nutností sloužit jistou dobu v Pohotovostním pluku. To je však v rozporu s Nařízením ministra vnitra č. 10 (.pdf) ze dne 10. března 1970, které vydává jednotné pokyny pro zřizováni pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti ve smyslu usneseni vlády ČSSR č. 180 ze dne 23. července 1969.


Výběr branců k Pohotovostnímu pluku je čistě zájmovou záležitostí, což potvrzuje čl. 10 Přílohy č. 1: „K pohotovostním útvarům VB jsou zařazováni jen předem vybraní branci, kteří se dohodou zaváži po ukončeni náhradní vojenské služby vstoupit do služebního poměru příslušníka Veřejné bezpečnosti a vykonávat po dobu 19 měsíců službu u pohotovostního útvaru VB a potom ještě další tři roky u výkonných součásti Veřejné bezpečnosti.


O pohotovostních plucích informoval v souvislosti s diskuzemi okolo Zdeňka Ondráčka také server Lidovky.cz. Ten s poukazem na historiky potvrzuje, že rozhodně ne všichni předrevoluční příslušníci policie (Veřejné bezpečnosti) museli projít Pohotovostním plukem, jak tomu bylo u jmenovaných politiků.
Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Vlastně všichni, který ho volili do komise, a já tady mám vlastně sjetinu, on byl zvolen 12. prosince 2017 do komise GIBS, dostal 173 hlasů, celá ta komise. A kdo ho volil? Pan Fiala, Černochová, Benda, Bartoš, Michálek, Bartošek, Bělobrádek, Feri, Kalousek, Pekarová Adamová, Farský, Rakušan, Gazdík, všichni ti, který vlastně na to poukazují a oni věděli, že v rámci rozdělení výborů ve Sněmovně byla jasná dohoda, že šéf komise GIBS bude z KSČM. Takže vlastně oni už tehdy nepřímo ho zvolili.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Václav MORAVEC: Vy jste nechtěl, aby Zdeněk Ondráček byl v čele komise pro kontrolu?

Andrej BABIŠ: Nechtěl. Já jsem byl i vyzván jedním z kandidátů.

Václav MORAVEC: Michalem Horáčkem, ano.

Andrej BABIŠ: A my jsme ho vlastně třikrát nezvolili a žádali jsme KSČM, aby nominovali jiného kandidáta.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Kdyby teda ty oponenti, ta opozice tolik chtěla, aby nebyl zvolen (Ondráček, pozn. Demagog.cz), tak tam chybělo jejich 23 poslanců...“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Údajně ty demonstrace byly objednané čtyři dny dopředu, já to nevím, ale samozřejmě demonstrovalo se i proti mně.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem od prosince žádal pana Ondráčka, aby se omluvil, aby projevil nějakou lítost, ano, ale bohužel jsem nebyl vyslyšen.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „My jsme jako hnutí ustoupili, my jsme nechtěli dva místopředsedy Sněmovny. Mohli jsme mít, máme na to nárok. Z těch devíti kontrolních výborů jsme nechtěli ani jeden.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan Ondráček se stal vyšetřovatelem policie na základě rozhodnutí ministra vnitra, pana Rumla za ODS.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ale s KSČM spolupracovali všichni, jejich hlasy byl zvolen i pan prezident Klaus.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A co se týká stávající naší pozice a našeho programu, my neplánujeme žádné ústavní změny, žádné změny v parlamentu nebo v justici nebo státní zastupitelství. (...) Ale vy jdete číst nějakou vizi, která, ano, kde mluvím, že by poslanců mohlo být 101, ale to je nějaká vize, ale my to nemáme v programu. (...) Jediné, co my chceme, je, aby se do Senátu nevolilo dvoukolově, ale jednokolově.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Václav MORAVEC: Kupříkladu Rekonstrukce státu konstatuje, že vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční i personální kapacitu výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem. V tom Vládním výboru pro personální nominace došlo k zásadním personálním změnám.

Andrej BABIŠ: Jakým zásadním? Normálním personálním změnám, protože nominanti za naše koaliční partnery byli nahrazeni úředníky.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A já chci říct jenom to, já jsem navrhoval nominační zákon a samozřejmě se nelíbil, protože, co jsem tam napsal? Aby v dozorčích radách neseděli bývalí senátoři a poslanci. To se nelíbilo bývalý Sněmovně.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A teďka v pátek v rámci rozpravy pan poslanec Michálek za Piráty řekl: ‚My máme připravený nový nominační zákon‘, tak mi to tam hodil, potom se mi sice omluvil, já to akceptuju. A já jsem mu řekl: ‚Pane Michálek, já s tím nemám problém, vy budete slavný a my vás podpoříme stejně, jako jsme podpořili váš zákon ohledně rozšíření kompetencí NKÚ.‘“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan Franc musí oficiálně přiznat, že kdyby nebylo nás, tak nikdy registr smluv neprošel, protože na koaličních jednáních ČSSD a KDU vždy byli proti a my jsme to protlačili, a on to dobře ví.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Budu mít schůzku s panem Francem a s panem Patrikem za Děti země, který nám tady paralyzuje výstavbu dálnic nebo obchvaty Břeclavi, Přerov, Frýdek-Místek, abysme si promluvili, proč to dělá. I tu D1 nám zdržel o rok například.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Jak dlouho trvalo otevření svazků StB? 14 let. A co se zatím stalo? 25 tisíc svazků bylo zničeno.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A naše rodina měla tři emigračky a já jsem, někdo říkal, že jsem studoval v zahraničí. Ne, já jsem se musel vrátit po roce jako rukojmí, aby naši neemigrovali.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A zkuste se podívat na skutečné analýzy, jako například dělal analýzu pan Schneider, co se tady vlastně stalo. A co říká pan Schneider? No, pan Schneider, to doporučuji každému, nech se podívá na tuto analýzu: proti Babišovi je vedená cílená a komplexní kampaň.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já mám strašně rád Adélu Banášovou a její otec je taky veden jako agent StB a taky vlastně žaloval a bude se soudit.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „V pátek jsem se taky dozvěděl, že stále i ODS, u vás někteří říkají - paní Udženija, pan Benda, že blbě vyjednáváme. Ale když sedím s panem Fialou, tak on nechce vyjednávat, pan Fiala říká: ‚Jo, vaše zahraniční politika je fajn, to bysme chtěli s vámi se na tom podílet.‘“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A my mapujeme, a proto chodíme i do krajů a vlastně děláme si seznam. Například nemocnice pod Adamem Vojtěchem chtějí investovat 8,7 miliardy. Byli jsme ve Zlíně, tam chce Zlín 4 miliardy a Kroměříž 500 milionů.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Se mnou pan prezident takové věci (kauzu Nikulin, pozn. Demagog.cz) neřešil a nikdy mi neřekl žádné jméno do vlády. Nikdy. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tak já myslím, že je to kompetence pana Pelikána, jeho výsostní kompetence, a on si určitě do těch věcí (vydání ruského hackera do USA nebo Ruska, pozn. Demagog.cz) nenechá mluvit, já mu do toho taky nemluvím. A hlavně není to teďka ani jeho kompetence, ale je to v rukách soudu. Soud rozhodne o tom, co se stane s panem Nikulinem. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ano, ano a pan prezident byl premiér, s panem Grégrem prodali Transgas za 135 miliard a měl být vytvořen důchodový účet a někdo potom ty peníze zašantročil. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Takže to navýšení důchodů od 1. ledna 2019, těch 918 korun, je, že každý dostane 540, každý důchodce, plus ten zbytek do 918 dostane vlastně podle toho valorizačního vzorce. Nikdy v historii naší země meziročně nebyly zvýšeny důchody o tolik, co my teďka prosazujeme.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „... vzpomeňte si, že tady vlastně ta důchodová komise vlastně zasedala 25 let a nic z toho nevypadlo.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „No, dnešní stav je, že vlastně ty slevy (na jízdné, pozn. Demagog.cz) jsou pro, jsou tam tři sazby pro studenty od 15 do 26, to je 25 procent, od 6+ do 15 let, když jdou do školy, 62,5 a pro děti, které nejdou do školy, od 6 do 15 50, důchodci nemají vůbec nic.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „No a potom jsme samozřejmě zjistili, že železniční spojení má jenom 1663 obcí a my máme 6258 obcí, takže jenom sleva na tý železnici moc věcí neřeší.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Do konce února nárůst výběru DPH, myslím, pokud si to nepletu, byl téměř 17 procent navíc. Už nikdo nemůže říkat, že je to růstem.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Někdo řekl, že má rakovinu (myšlen prezident, pozn. Demagog.cz). To jsou fakt jako věci, byly nějaké polemiky, jestli zemře, nezemře, že zemře 500 tisíc jeho voličů.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem vlastně v pátek vystoupil po delší době, abych připomněl ODS, jak se oni chovali v demisi, prodávali Aero Vodochody, odpustili Nomuře 100 miliard, Tlustý volal státním zástupcům, chtěl od prezidenta odpustit trestní stíhání a tyhle věci neuvěřitelně skandální.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ne, já to říkám teďka, protože já jsem to četl, a dokonce i vaše televize to někde získala, nevím kde teda. A ten bezpečnostní výbor samozřejmě, jsou tam pozváni státní zástupci a oni mají problém. (...) Oni mají problém s panem Murínem, oni mají problém. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A já jsem byl ministr, který navrhl přece nominační zákon do dozorčích rad a byl zamítnut.“