Pětice údajných výroků Markéty Pekarové Adamové

Na facebooku se šíří pětice údajných výroků Markéty Pekarové Adamové. Hned čtyři z nich ale neodpovídají jejím skutečným vyjádřením. Jeden pochází z parodického účtu na twitteru, dva jsou smyšlené a další jeden vznikl vytržením jejích slov z kontextu.

Meta fact-check 6. května 2022

Facebookové příspěvky obsahují pět tvrzení, jež předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová údajně „vybučela“ v posledním měsíci. V následujících odstavcích se zaměříme na jeden po druhém, jejich původ a autenticitu. 

1) „Přímá volba prezidenta se musí zrušit, protože lidi si volí jak chtějí a to už nesmíme dopustit.“

Tento výrok pochází z twitteru, kde jej v říjnu 2021 zveřejnil profil parodující Markétu Pekarovou Adamovou. Profil tak reagoval na vyjádření redaktorky Seznam Zpráv Veroniky Sedláčkové, které se týkalo přímé volby (prezidenta): „Až skončí tohle nedůstojny divadlo, měl by se Parlament zamyslet nad zrušením přímé volby. Myslím, že si to zasloužíme všichni.“

Parodický účet vznikl v květnu 2021, kdežto oficiální účet Markéty Pekarové Adamové funguje už více než 11 let. Mezi dalšími publikovanými tweety najdeme např.:

Doplňme, že Markéta Pekarová Adamová se v minulosti k otázce možného zrušení přímé volby prezidenta vyjadřovala, byla však pro její zachování. „S tím, jak prezident Miloš Zeman svou funkci vykonává nejsem spokojena, mnohokrát jsem ho kritizovala a upozorňovala na to, že je to člověk, který nectí žádná pravidla. Nemyslím si však, že viníkem tohoto stavu je samotný způsob volby. Problém je v osobě, charakteru současné hlavy státu,” napsala například v červenci 2019.

2) „Vláda tu není od toho, aby lidem pomáhala.“

Ve veřejně dostupných zdrojích ani v mediální databázi Newton se nám nepodařilo najít, že by Markéta Pekarová někdy veřejně použila právě tuto formulaci. První zmínku o tomto citátu jsme našli k 1. dubnu 2022, kdy ho Pekarové Adamové ve svém komentáři připsal Andrej Babiš. Babiš a další však mohli vycházet ze slov předsedkyně Sněmovny v Partii na CNN Prima NEWS o čtyři dny dříve.

Pekarová Adamová v Partii (v kontextu diskutované vládní pomoci občanům) uvedla (video, čas 5:43): „Víte, podle mě vlády se nemají starat o lidi. Vlády mají se postarat o to, aby tady bylo bezpečno, to bezpečí je první předpoklad toho, aby se nám vůbec nějak dařilo (...). Další, o co se skutečně má starat stát a vlády, je, aby lidé měli možnost se sami o sebe co nejlépe postarat sami. Já myslím, že většina dospělých nechce, aby se o ně někdo staral, ale chtějí se mít možnost o sebe a své rodiny postarat a nepotřebují k tomu vodit ani za ručičku, ale vytvářet ty podmínky, férová pravidla hry a podobně.“

Markéta Pekarová Adamová tedy skutečně řekla, že se vlády nemají starat o lidi. Dodejme, že příspěvek, podobně jako například tweet Aleny Schillerové, opomíjí druhou část jejího vyjádření z Partie, kde Pekarová Adamová konkretizovala svou představu o roli vlády v nepřímé pomoci lidem. Facebookový příspěvek zde tedy vyjádření zkracuje a cituje nepřesně, nicméně i dohledáním kontextu Pekarová Adamová skutečně popírá roli vlády v přímé pomoci dospělým lidem. Jelikož jde pouze o formulační nepřesnost, můžeme tuto část příspěvku označit za pravdivou.

3) „Opozice má šoupat nohama a mlčet v koutě.“

Příspěvek odkazuje na výrok Markéty Pekarové Adamové z rozhovoru pro Právo z 13. dubna, kdy řekla: „Připomeňme, že třeba ještě před rokem bývalý ministr Havlíček usiloval o to, aby v tendru byl i ruský Rosatom. Jemu i všem podobným, kteří nám teď cokoliv vzkazují a radí, doporučuji, aby radši šoupali nohama a mlčeli v koutě.“

Markéta Pekarová Adamová tedy skutečně použila slova o „šoupání nohama a mlčení v koutě“, nemluvila ale obecně o roli opozice, jak naznačuje příspěvek. Předsedkyně Poslanecké sněmovny své doporučení směřovala na bývalého ministra Karla Havlíčka, a to konkrétně v souvislosti s jednáním o dostavbě Dukovan.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za minulé vlády skutečně podporoval přizvání ruského Rosatomu do tendru na stavbu nového jaderného bloku elektrárny Dukovany. Před tímto krokem přitom podle webu Aktuálně.cz opakovaně varovala (.pdf, str. 5–7) nejen Bezpečnostní informační služba: „Experti ministerstev vnitra a zahraničí, kontrarozvědky BIS, rozvědky ÚZSI, Vojenského zpravodajství a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) (…) už poněkolikáté důrazně doporučili, aby vláda neoslovovala ruský Rosatom.V případě, že by tendr vyhrál, podle nich hrozí, že režim Vladimíra Putina použije největší zakázku v historii Česka k vydírání státu.“

Doplňme, že stejně nesprávně slova Markéty Pekarové Adamové interpretoval (video, čas 44:07) také Miloš Zeman 1. května 2022 v Partii na CNN Prima NEWS.

4) „Dát rodičům 5000 na dítě je nesmysl, mají mít našetřeno, nebo si nedělat děti.“

Původ tohoto výroku se nám ve veřejně dostupných zdrojích, profilech Markéty Pekarové na sociálních sítích ani v mediální databázi Newton nepodařilo najít. Na facebooku se poprvé slova o tom, že „plošných 5 000 korun za dítě je nesmysl“, objevila 29. dubna 2022 v příspěvku strany Soukromníků. O dva dny později se již s dovětkem o rodičích, co „mají mít našetřeno, nebo si nedělat děti“, začaly šířit příspěvky připisující výrok Markétě Pekarové Adamové. Není žádný doklad o tom, že by jej Pekarová Adamová někdy skutečně řekla, a dovozujeme tedy, že je jí připisován neprávem.

Plánovanou pomoc pěti tisíců rodinám s dětmi ostatně předsedkyně Sněmovny veřejně podporuje (audio, čas 11:08). „Nechceme, aby se lidé dostávali do těch už tak tíživých životních situací, že zkrátka se dá říci, že jsou na dně, a proto také k těmto krokům přistupujeme,” uvedla v rozhovoru pro Radiožurnál.

5) „Jsem rozhodně proti zvyšování rodičovského příspěvku, pomoci potřebuje Ukrajina. Jsem pro zkrácení MD. O děti by se měli starat prarodiče. Po porodu co nejrychleji do práce. Babičky jsou stejně doma, tak ať se starají.“

Ani původ tohoto výroku se nám nepodařilo nikde dohledat, od začátku května 2022 se objevuje jen v námi ověřovaných příspěvcích.

O rodičovském příspěvku nicméně Markéta Pekarová Adamová mluvila ve zmiňovaném rozhovoru pro Radiožurnál 28. dubna 2022. O den dříve totiž vláda rozhodla, že zvýší maximální výši čerpání rodičovského příspěvku o tři tisíce, tedy z maximální dosavadní výše 10 000 na 13 000 korun. 

Pekarová Adamová v rozhovoru zmínila (audio, čas 23:12), že vláda nezvyšuje celkovou výši rodičovského příspěvku, ale je podle ní třeba prodiskutovat možnost zkrácení maximální doby čerpání příspěvku ze 4 na 3 roky, aby bylo možné čerpat i vyšší měsíční částku. Dále k možnosti čerpání rodičovského příspěvku uvedla (čas 24:15): „Chceme, aby tento příspěvek mohli čerpat i (...) rodiče rodičů, aby mohla právě mladá dvojice, aby mohli právě třeba oni jít dříve na pracovní trh (...). Babička toho dítěte, aby mohla třeba být tou, která pečuje přes den o dítě, a zároveň ale neztrácí maminka kontakt se svou profesí a neztrácíte ty možnosti kariérního růstu.“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny tedy mluvila o tom, že vláda nepřistoupila ke zvýšení rodičovského příspěvku a že by měla existovat možnost, aby příspěvek pobírali místo rodičů i prarodiče. Rozhodně však nepoužila formulace uvedené ve facebookovém příspěvku.

Závěrem si tedy shrňme jednotlivé výroky, které údajně řekla Markéta Pekarová Adamová. První, čtvrtý a pátý z nich jsou zřejmě smyšlené, přičemž výrok o přímé volbě prezidenta dokonce pochází z twitterového účtu, který Pekarovou Adamovou paroduje. Třetí výrok o šoupání nohama v koutě se nevztahuje k opozici obecně a předsedkyně Sněmovny zde pouze kritizuje politiky, kteří chtěli zapojit Rosatom do dostavby Dukovan. Pouze druhý výrok o roli vlády lze vyložit jako pravdivý, jelikož podle Pekarové Adamové se vláda nemá starat o lidi přímo, pouze zajistit, aby se mohli postarat sami o sebe.

Jelikož většina uvedených tvrzení není autentickými výroky Markéty Pekarové Adamové, označili jsme příspěvky v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook jako částečně nepravdivé.