Plní vláda Andreje Babiše své sliby?

Již čtyři měsíce uplynuly od našeho posledního ověření plnění vládních slibů a proto opět přinášíme aktualizované hodnocení 50 slibů druhé vlády Andreje Babiše. Sliby jsou opět rozděleny do čtyř kategorií podle toho, jak je vláda plní či neplní. Nicméně kategorie jsou pouze výchozím bodem pro orientaci v analýze. Naším cílem je nabídnout veřejnosti tvrdá data a poctivou analýzu, hlavním přínosem jsou tedy data a informace obsažené v odůvodnění.

Komentář 5. listopadu 2019

A co se vlastně od konce června změnilo?

Na konci června se rozhořela debata o systému dávek na bydlení poté, co byl zveřejněn záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na revizi dávek na bydlení, respektive zavedení pouze jednoho přídavku místo současného příspěvku a doplatku bydlení. Vláda stále neplní svůj slib přípravy zákona o sociálním bydlení, ministryně Klára Dostálová však uvedla, že ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zákon o dostupném bydlení. Na jeho výslednou podobu a na to, jestli dokáže zastoupit slíbený zákon o sociálním bydlení si však ještě budeme muset počkat.

K 1. červenci přestala platit tzv. karenční doba. To znamená, že vláda obnovila vyplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti a splnila tak svůj slib.

Koncem července poslalo ministerstvo spravedlnosti na vládu návrh novely zákona o soudech a soudcích, kterou následně v říjnu vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně k projednání. Novelou se mění pojem justiční čekatel a je nahrazen pojmem justiční kandidát. S tím souvisí změny v odborné justiční zkoušce i samotné definici justičního kandidáta.

V září byla dokončena realizace doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na dálnici D46 v délce 1,1 km, mnoho dalších kilometrů by podle plánů ŘSD a Ministerstva dopravy mělo přijít v budoucnu.

Parlament schválil vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který zavádí elektronický dálniční kupon a také novelu zákona o léčivech, který upravuje sdílený lékový záznam pacienta.

Vláda také schválila návrh novely vodního zákona, která má za cíl zlepšení situace s dlouhodobým nedostatkem vody; definuje nově pojem sucha a pojednává o koncepci plánů na zvládnutí nedostatečného množství vody v krajině. Ministr zemědělství Toman dokonce plánuje chránit vodu samostatným ústavním zákonem.

Ministerstva ve spolupráci s agenturou Czech Invest vypracovaly Národní strategii regenerací brownfieldů pro roky 2019-2024, vláda se jí zabývala v červenci.

Také vznikla Národní agentura pro sport, která by od příštího roku měla začít přebírat kompetence v oblasti státní politiky ve sportu.

Rozšíření pravomocí především v oblasti kybernetického prostoru se dočkalo Vojenské zpravodajství. Došlo k tomu novelizací zákona o Vojenském zpravodajství, čímž vláda v září splnila svůj slib.

Jako nerealizovaný hodnotíme slib vlády předložit ústavní zákon o celostátním referendu. Souhlasné stanovisko k návrhu poslanců ČSSD vydala již první vláda Andreje Babiše, jeho druhá vláda však žádnou podporu neprojevila a návrh tak i po roce a čtvrt čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Ministerstvo financí v průběhu léta dokončilo návrh státního rozpočtu se schodkem 40 mld., o kterém v nejbližší době bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Na straně výdajů má v příštím roce pokračovat trend zvyšování platů učitelů i výdajů na obranu a na straně příjmů vláda počítá se zvýšením sazby spotřebních daní.

Nejenom proces schvalování státního rozpočtu, ale plnění všech 50 vládních slibů pro vás budeme i nadále sledovat. A zanedlouho se připomeneme s další aktualizací. V mezidobí však může docházet ke změnám, které nemusí být obratem do textu zapracovány. Berte tento limit, prosím, na vědomí.

Všech 50 ověřených vládních slibů s přehlednými infografikami naleznete v této analýze.


Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů