Demagog.cz

Politici a jejich grafy #vyrokdne

Politici se občas vytasí s grafy, které mají podporovat jejich argumenty. Stává se však, že s nimi nehrají férově nebo že zacházejí s daty vcelku kreativně.

Komentář 14. prosince 2016

Když se politici pustí do podkládání svých argumentů vizualizovanými daty, měla by to být radost pro voliče. Ovšem jen v případě, že s těmi daty taky umějí zacházet a používají je férově. Loni doprovodilo Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšení minimální mzdy grafem, za který by se nemusel stydět ani otřelý iluzionista. Letos se už čarování s osami naštěstí zdrželo. Premiéra Sobotku do nedělních Otázek Václava Moravce ničím podobným nevybavilo, z čehož našim analytikům poskočilo srdce. Na co si tedy dávat pozor, když před námi politik začne šermovat grafy?

Když je minimální mzda vážně minimální

Jedním z klasických případů podivné práce s daty je podsekávání grafů. Takový graf nezačíná v nule, čímž zkresluje celkový dojem. S podseknutým grafem jsme se mohli setkat například v případě zobrazení vývoje minimální mzdy. Porovnejte následující dva grafy: první prezentovala ČSSD na svém webu, aby ukázala, jak drasticky zvýšila minimální mzdu. Graf by stejně dobře mohl mít nadpis: Minimální mzda nebyla skoro žádná, až my jsme ji pořádně zvýšili!

A teď se podívejte na graf naší vlastní výroby. Stejná data, jiné měřítko. Výchozí období (2007-2012) zde najednou nevyznívá jako období tyranie pracujících. Dodejme, že se nijak nevyjadřujeme k otázce, zda je zvýšení příliš vysoké, nízké nebo zcela správné.

Řezání vlastní větve

Když už hovoříme o takzvaných podseknutých grafech: o zábavném případu střelby do vlastních řad jsme referovali ve výroku dne, který se týkal rozpočtu na rok 2017. Přímo v návrhu státního rozpočtu (.pdf, s. 147) nalezneme graf, který ukazuje nárůst počtu státem zaměstnaných úředních osob. Graf má ovšem měřítko, které skoro navozuje dojem, že armáda úředníků za pár let ovládne svět. Posuďte sami z následujícího srovnání:

Oficiální graf, jehož měřítko (osa y) se pohybuje v malém rozmezí 410–445 tisíc...

... a náš graf v běžném měřítku, na kterém můžete vidět, o kolik vlastně vzroste počet úředníků v porovnání se současností. K dosavadním přibližně 437 tis. nově přibude „monstrózních“ asi 7,6 tis. zaměstnanců.

Rozpočtové grafy kreativně řeší i další strany. Tak třeba ODS na svém webu v roce 2014 referovala o schodku státního rozpočtu na rok 2015 a porovnávala ho se schodkem z roku 2013. Jejich graf vypadá takto:

Z grafu byste bez popisků vyčetli, že Andrej Babiš připravil rozpočet s aspoň jednou tak velkým schodkem, než jaký byl v roce 2013. Je přitom o 23% (necelou čtvrtinu) větší než ten z roku 2013. Zkušený datař si je navíc vědom, že 3D grafy zkreslují samy o sobě a pro komunikaci takových čísel jsou tedy nevhodné.

Problém vývoje nezaměstnanosti během roku

Na závěr jsme si nechali graf, který je zároveň i faktickým přešlapem. Nezaměstnanost je vděčným tématem a objevila se i mezi tématy námi ověřených posledních Otázek Václava Moravce, v nichž byl premiér hostem. Tento graf o vývoji nezaměstnanosti pochází z roku 2015 (upozorňovali jsme na něj i na našem Facebooku). Podívejte se, jak ODS referovala na svém Facebooku o vývoji počtu nezaměstnaných v druhé polovině roku 2015.

Nejprve výhrady, které se týkají podoby grafu: graf by byl lépe ukotven, kdyby nechyběla osa y a pomocné popisky. Jsou ostatně základní mantrou tvorby grafů. Špičkou ledovce z našeho pohledu a třešničkou na dortu z pohledu autorů je pak zřejmě barevné odlišení. Oranžová barva má být zjevně viníkem nárůstu nezaměstnanosti, ačkoli v tomto případě šlo o stejnou vládu. Je nám tedy záhadou, co přesně mají barvy odlišovat. Zda je náhoda, že zbarvení odpovídá stranickým barvám dvou politických konkurentů, necháme na čtenáři.

Z našeho pohledu je ale nejzávažnější následující zavádění: zcela zde chybí srovnání v dlouhodobějším kontextu, které se pro tuto příležitost přímo nabízí. Pokud si prohlédnete náš graf, zobrazující místo půlroku tři roky, zjistíte, že v letních měsících vždy dojde k poklesu nezaměstnanosti. Děje se tak hlavně díky sezónním pracím. Je jasné, že v zimních měsících nezaměstnanost bude stoupat. Politika vlády s tím nemusí mít nic společného.

Zdroj dat: MPSV

Co z toho všeho plyne? Nejspíš jedno z hesel Demagog.cz: Důvěřuj, ale ověřuj! A když se politici či politické strany vytasí s krásnými grafy, platí to dvojnásob.

Dnešní text zpracovali Lenka Chudomelová, Ivana Procházková, Anna Kloudová a Jiří Uhlíř.