Příspěvek nesprávně interpretuje britskou studii. Emise z pneumatik tvoří všechna auta, nejen ta elektrická

Nedávná studie údajně zjistila, že elektrická auta znečišťují životní prostředí 1850krát více než auta na benzin a naftu. Takto alespoň prezentuje výsledky studie příspěvek, který se šíří na českém facebooku i na zahraničích webech. Analýza, ze které autor textu vychází, ale takové tvrzení neobsahuje. Ve skutečnosti říká jen to, že 1850× větší jsou „emise z opotřebení pneumatik“ při srovnání s emisemi z výfuků. Studie tak upozorňuje, že problémem benzinových vozů nejsou jen emise ze spalin, ale navíc právě i emise vznikající používáním pneumatik.

Meta fact-check 2. dubna 2024

Facebookový příspěvek doslova tvrdí, že „studie zjistila, že elektrická auta znečišťují 1850krát více než auta na benzin a naftu”. Odkazuje se přitom na článek se stejným titulkem, který jako zdroj tohoto tvrzení uvádí studii společnosti Emissions Analytics z roku 2022

Studie mluví jen o emisích z opotřebení pneumatik 

Emissions Analytics se zaměřuje na technické testování a analýzu výfukových emisí, emisí z pneumatik a dalších emisí spojených s dopravními prostředky.

Ve své studii, z níž facebookový příspěvek vychází, tato společnost měřila emise pevných částic (.pdf, str. 12, 17) z výfuků benzinových aut. Kromě toho se ale výzkumníci zaměřili především na měření množství pevných částic, které se uvolňují při používání pneumatik. V úvahu přitom brali i styl jízdy. Sledovali proto množství emisí na nových i použitých pneumatikách při běžném způsobu řízení a při agresivní jízdě, během které řidič rychle zatáčel, využíval maximální povolenou rychlost a maximální zatížení vozu.

Pro úplnost je vhodné dodat, že studie Emissions Analytics neuváděla, že by měření množství emisí z pneumatik prováděla u elektromobilů. Zmiňovala jen, že běžnou jízdu testovala na mercedesu třídy C, který se v roce 2022 v plně elektrické verzi ještě ani neprodával. U agresivní jízdy společnost použila dřívější měření provedené na vozu Volkswagen Golfroku 2011, který také nepatřil mezi elektromobily. To, že testy probíhaly jen na vozech se spalovacími motory, redakci Demagog.cz potvrdil zakladatel Emissions Analytics Nick Molden.

Analýza skutečně mluvila o 1850× vyšším znečištění, jednalo se ale o porovnání emisí z pneumatik naměřených při „běžné“ jízdě a emisí z výfuků. To je ostatně jasné i ze samotného titulku studie, který říká: „Znečištění způsobené opotřebením pneumatik je nyní 1850krát horší než emise z výfuků.“

Titulek článku Emissions Analytics. Zdroj: Emissions Analytics

Zároveň autoři studie upřesnili, že většina pevných částic z výfuků po nějakou dobu zůstává ve vzduchu, a tak negativně ovlivňují kvalitu ovzduší. Naproti tomu většina pevných částic z pneumatik laicky řečeno padá k zemi a následně se dostává do půdy a do vody. Výsledky měření Emissions Analytics ukazují, že 11 % z celkové hmotnosti emisí z pneumatik tvoří částice o průměru menším než 2,5 mikrometru, které podle studie zůstávají určitý čas ve vzduchu. Toto množství emisí z pneumatik je (co do hmotnosti) přibližně 400× větší než emise pevných částic z výfuků, říká analýza.

Co studie říká o elektromobilech?

V rámci analýzy neprobíhalo měření přímo na elektromobilech, studie je ale zmiňuje kvůli jejich větší hmotnosti. Připomíná, že při agresivním stylu jízdy v plně naloženém modelu Volkswagen Golf byly naměřeny „nadměrné“ emise z pneumatik. V této souvislosti uvádí, že u elektroaut může větší hmotnost a točivý moment vést k dalšímu nárůstu tohoto typu znečištění. Podle autorů studie se totiž kvůli dodatečnému nákladu o hmotnosti půl tuny – což odpovídá průměrné váze baterieelektromobilech – může z pneumatik uvolnit další množství pevných částic, které je „400krát vyšší“ než emise z výfuků. 

Jak by dopadlo teoretické srovnání „těžkých“ elektromobilů s „lehčími“ benzinovými auty, pokud bychom použili data Emissions Analytics? Analýza naměřila, že emise pevných částic z výfuků benzinových aut odpovídají 0,02 mg na kilometr. Opotřebováváním pneumatik při běžném způsobu jízdy v mercedesu se podle studie uvolňuje přibližně 37 mg/km pevných částic. Dodatečná hmotnost 500 kg přidává k tomuto množství ještě dalších 8 mg/km (což je právě 400× více než množství emisí z výfuků). 

Pokud bychom poslední dvě čísla sečetli, dostali bychom 45 mg/km, tedy hodnotu pro vůz s půltunovým nákladem nebo půltunovou elektrickou baterií. To je při srovnání s (nenaloženým) klasickým mercedesem třídy C jen 1,2krát více.

Studie také zdůrazňuje, že šetrný řidič elektromobilu s rekuperačním brzděním „může více než eliminovat“ zmiňované dodatečné emise z opotřebení pneumatik, které jsou způsobené větší hmotností vozidla. Podle studie tak nakonec může dosáhnout nižšího opotřebení než řidič, který neefektivně řídí vozidlo se spalovacím motorem.

A co emise skleníkových plynů?

Vhodné je také upřesnit, že zmíněná studie společnosti Emissions Analytics se zabývala jen emisemi pevných částic (.pdf, str. 12, 17–18). Neměřila jiné druhy emisí, kam patří i emise skleníkových plynů. Analýzu, která by podrobně porovnávala emise skleníkových plynů u elektromobilů a aut se spalovacím motorem za celkovou dobu jejich životnosti, skupina Emissions Analytics dosud nezveřejnila.

V roce 2023 k tomu uvedla, že provedení přesné analýzy je velmi obtížné. Reagovala tehdy na závěry jiných analýz, podle kterých elektromobil za dobu své životnosti vyprodukuje o dvě třetiny méně skleníkových plynů než auto se spalovacím motorem. „Tvrzení o dvou třetinách se pohybuje v rámci věrohodných odhadů, i když podle práce Emissions Analytics se odhad v současnosti blíží spíše polovině,“ napsala k tomu britská společnost. 

Ani v tomto případě tedy Emissions Analytics netvrdila, že elektromobily znečišťují životní prostředí násobně více než auta se spalovacím motorem. Naopak odhaduje, že elektrovozy skleníkových plynů vypouští méně.

Mylná interpretace výsledků studie se šíří nejen v Česku

Stejný text, který používá autor facebookového příspěvku, se už 15. března 2024 objevil v článku na webu Volnyblog.news bývalého poslance Lubomíra Volného. Totožný nesprávný popis britské studie dříve zveřejnil slovenský portál Badatel.net, který nepravdivé informace šířil už v minulosti. Nedávno na svém profilu na facebooku například sdílel vymyšlenou citaci ukrajinského premiéra nebo nesprávně popisoval závěry studie o nošení roušek.

Titulek svého článku o elektromobilech přebral Badadatel.net z textu, který o dva dny dříve vyšel na americkém konspiračním webu InfoWars. Ten vycházel z některých informací, které o studii 4. března napsal britský bulvární deník Daily Mail, portál InfoWars je už ale svým čtenářům nabídl v pozměněné podobě.

Titulky článků na Volnyblog.news a InfoWars. Zdroj:  Volnyblog.news,  InfoWars

Závěr

Podle facebookového příspěvku nedávná studie říká, že elektromobily způsobují 1850× větší znečištění než auta na benzin a naftu. Britská studie společnosti Emissions Analytics z roku 2022, ze které autor textu vychází, ale ve skutečnosti žádné takové tvrzení neobsahuje. Zmíněná studie porovnávala jen emise pevných částic z výfuků a emise pevných částic, které vznikají opotřebováváním pneumatik u aut se spalovacím motorem. Právě z pneumatik vzniká podle studie 1850× více emisí než emisí z výfuků.

Emissions Analytics ve své analýze upozorňuje, že větší váha vozu může vést k vyšším emisím z pneumatik. Z jejich dat vyplývá, že tyto emise mohou být u elektromobilů právě kvůli vyšší hmotnosti přibližně 1,2× větší než emise z pneumatik u benzinového vozu. Zároveň autoři studie zdůrazňují, že šetrným způsobem jízdy může řidič elektromobilu toto 1,2× větší množství emisí snížit.

Z uvedených důvodů jsme proto v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook příspěvek označili jako nepravdivý.

Doplňme, že v roce 2023 společnost Emissions Analytics uvedla, že dle jejích odhadů elektromobil za celou dobu své životnosti vyprodukuje přibližně o polovinu méně celkových emisí skleníkových plynů než auto se spalovacím motorem.