Proč nikdo neprchá do Mauretánie?

Klára Samková byla hostem Martina Veselovského v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu několik dní poté, co byla představena jako lídryně hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Pozornost vzbudila svými prohlášeními o tom, že je potřeba bránit EU před emigranty – to také určilo hlavní téma rozhovoru.

Ověřili jsme

20 minut Radiožurnálu ze dne 30. ledna 2014 (moderátor Martin Veselovský, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Klára Samková

Výroky

Pravda 2 výroky
Nepravda 4 výroky
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 3 výroky

Klára Samková

Možná také z důvodu souhlasu s panem Okamurou v řadě věcí. Je to můj klient, rok a půl spolu spolupracujeme na řadě kauz.
Pravda

Klára Samková opravdu spolupracuje s Tomiem Okamurou na některých kauzách.

Advokátka Klára Samková ohlásila ústavní stížnost, směrovanou vůči údajným nedostatkům v zákoně o přímé volbě prezidenta ČR. Zároveň se stala právní zástupkyní Tomia Okamury a autorkou jeho ústavní stížnosti, kterou se domáhala odkladu voleb a prověření některých zákonných opatření týkajících se přímé prezidentské volby. Součástí stížnosti je i požadavek na zrušení změny související části ústavy, v níž je stanoven požadavek 50 tisíc podpisů občanů pro zaregistrování kandidatury.

Předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura také navštívil ve věznici nacionalistu Vlastimila Pechance, který si tam odpykává trest 17 let za vraždu Roma Oty Absolona. Podle Okamury byl Pechancův proces zmanipulovaný a usiluje o jeho opětovné otevření. V tom mu má pomoci právě advokátka Klára Samková.

Sama Klára Samková nám ke svému výroku napsala následující: "Pana Okamuru zastupuji ve všech jeho žalobách na ochranu osobnosti. V současné době jsou vedeny proti Ornelle a Monice Štikovým, proti časopisu Reflex, v dalších sporech a výrocích jsem jeho stálou poradkyní v právním vztahům k médiím...Ty dvě jmenované jsou stále živé probíhající kauzy, tedy dosud neskončené".

Výrok tedy na základě výše uvedených informací hodnotíme jako pravdivý.

Klára Samková

Ale na druhou stranu také bych chtěla zamezit tomu, aby se tady na Evropskou unii kde kdo vymlouval, že nám to zlý Brusel přikazuje a vlastně to velmi často vůbec není pravda a je to jenom potupná záminka.
Pravda

Klára Samková ve svém faktickém výroku naráží na problematiku tzv. gold-platingu. Ten popisuje stav, kdy dochází k nežádoucímu rozšiřování obsahu Směrnic Evropské unie.

Důvody pro tuto cestu "implementace" evropské legislativy shrnuje článek uveřejněný na serveru EurActiv.cz. Jedná se např. o situaci, ve které Unie i národní vláda připravují ve stejné době předpis v totožné oblasti. Dále pak dochází ke gold-platingu v souvislosti s tím, že řada směrnic výslovně počítá s možností přísnější úpravy oblasti ze strany členského státu. Méně častým je pak stav, kdy EU řeší určité vztahy ve vymezené oblasti a české právo dosud nemá předmětnou úpravu ani v širší oblasti.

Článek také zmiňuje samostatnou oblast snah o to "schovat" za evropskou legislativu jinak obtížně prosaditelné vnitrostátní záměry.

Jako klasický příklad "českého" gold-platingu poslouží např. "koblihová vyhláška" (nutně upozorňuje tento článek na serveru Idnes.cz, či komentář uveřejněný na E15) či problematika "poplatků za prázdná média".

Dále, jak upozorňuje ve sledovaném článku serveru EurActiv.cz Petr Valenta z Hospodářské komory: "Samostatnou kapitolou jsou požadavky na podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, kde byla doporučení daná EU realizována v České republice velmi důsledně a ve velkém časovém předstihu".

Klára Samková

Já jsem seděla dva roky v rozkladové komisi Ministerstva vnitra pro azylovou politiku...
Neověřitelné

Advokátka Klára Samková uvádí na svém vlastním webu, že byla členkou Rozkladové komise ministerstva vnitra po azylovou politiku v letech 1997 až 1999. Nechali jsme si tyto údaje potvrdit přímo na Ministerstvu vnitra a obdrželi následující odpověď:

"Dobrý den,
s jistotou Vám můžeme potvrdit, že paní advokátka Klára Samková byla členkou Rozkladové komise Ministerstva vnitra pro azylové řízení mezi 1.1. 1999 a 30.9.1999. Počátek její účasti bohužel nelze s jistotou určit, neboť příslušná dokumentace byla již skartována.

S pozdravem,

Bc. Břetislav Oliva
Odbor tisku a public relations"

Vzhledem k tomu, že začátek pobytu Samkové nelze oficiálně potvrdit ani vyvrátit, výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Klára Samková

Není to možný a jestliže jsou tady studie, které nám říkají, že do roku 2050 má do Evropské unie emigrovat až 1,3 miliardy lidí, přičemž Evropská unie má 500 milionů lidí, no, tak žádná Evropská unie už nebude.
Nepravda

Při hodnocení výroku se opíráme o studie respektovaných organizací jako je OSN nebo Eurostat, na základě jejich dat je výrok označen jako nepravdivý.

Podle statistik Eurostatu mělo stávajících 28 zemí Evropské unie v roce 2013 dohromady 505 701 172 obyvatel.

Budoucím demografickým vývojem se zabývá množství studií, shrňme tady alespoň ty nejrelevantnější.

Predikce Eurostatu z roku 2013 předpovídá vývoj populace v jednotlivých členských státech, v roce 2050 by pak počet obyvatel EU27 (stávající stav bez Chorvatska) měl dosáhnout 524 milionů. K tomuto stavu by bylo nutné připočítat Chorvatsko, případně další státy, které by mohly do té doby přistoupit k EU, například Makedonie, Černá Hora nebo Turecko.

OSN publikovala v roce 2013 aktualizovanou predikci (en, .pdf) vývoje světové populace. Ta se dívá na Evropu jako celek a i v nejoptimističtější variantě vývoje počítá s růstem ze 742 milionů v roce 2013 na 804 milionů v roce 2050 (str. 26).

Nezisková organizace Population Reference Bureau pak Evropské unii předpovídá (en, .pdf) pro rok 2050 517 milionů obyvatel (str. 10).

Všechny zmíněné predikce zohledňují vliv migrace, obvykle propočítávají několik variant vývoje přistěhovalectví.

Klárou Samkovou zmíněných 1,3 miliardy migrantů můžeme najít v blogu zabývajícím se migrací na serveru EUspeak.eu, který píšou převážně studenti, autor se odkazuje na knihu Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Princeton University Press.

Zde ovšem rovněž dochází k dezineterpretaci Samkovou, jelikož v publikaci se uvádí, že Evropa bude muset otevřít své hranice více než 1,3 miliardám migrantům, ovšem aby udržela své současné dependency ratio, tedy poměr mezi produktivní pracovní silou a ekonomický neaktivními. Nejedná se tedy o skutečnou predikci, ale pouze hypotetický model.

Jiné studie s podobným závěrem se nám najít nepodařilo, a i proto hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Klára Samková

Já chápu velmi dobře jako právník lidskoprávní úmluvy, chápu třeba dlouhodobou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v článku 8, právo na rodinný a soukromý život, který zcela jednoznačně ochraňuje slučování rodin ,a celou tady tu problematiku, která se ale imigrantů, těch, o kterých teďka hovoříme, vůbec netýká.
Nepravda

Není pravdou, že by se Evropská úmluva o lidských právech (.pdf) netýkala imigrantů.

Úmluva zavazuje signatářské státy dodržovat a zajišťovat práva a svobody v ní obsažené, mezi nimi i článek 8 upravující právo na respektování rodinného a soukromého života. Článek první pak říká, že „Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejichjurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy".Nejde tedy jen o občany signatářských států.

Imigranti, kteří vstoupí na území státu (tedy i ti, co se vylodili na břehu, o kterých Klára Samková mluvila) spadají pod teritoriální jurisdikci dané země, a tím pádem je signatářský stát povinován chovat se k nim v souladu s Úmluvou. V opačném případě jsou imigranti za splnění podmínek podání aktivně legitimováni k podání žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva, a to na stát či státy, které se takto nechovaly.

Dokladem o aplikaci této interpretace jsou například četné příklady ve Spojeném království, které tuto problematiku jako země s množstvím imigrantů dlouhodobě diskutují. Imigranti čelící deportaci se často a úspěšně odvolávají na své právo na rodinný život dané právě článkem 8.

Článek 8 se tedy imigrantů bezpochyby týká a zároveň je velmi dobře aplikovatelný v případech, kdy mají v daném státě rodinné zázemí. Proto výrok Kláry Samkové hodnotíme jako nepravdivý.

Klára Samková

Co dělá pro Ukrajinu a ukrajinský Maidan, aby se situace zklidnila. Ve srovnání s tím, co nabízí Rusko, Evropská unie, ať se na mě nikdo nezlobí, ale nedělá nic.
Zavádějící

Nelze srovnávat snahy ze strany EU a Ruska týkající se zklidnění současné situace na Ukrajině. Na základě níže uvedených informací proto označujeme výrok jako zavádějící.

Nelze tvrdit, že pro uklidnění situace na Ukrajině nedělá EU nic. Jako příklad můžeme uvést jednání šéfky diplomacie EU Catherine Ashotonové s opozicí a prezidentem Janukovyčem, která vedla (prostřednictvím Janukovyče) k vyzvání opozice k dialogu. Z hlediska ekonomické stability země bylo významné jednání se Štefanem Fülem o možnosti získání záchranného úvěru od Mezinárodního měnového fondu. Zároveň je také stále otevřená nabídka asociační dohody s EU pro Ukrajinu (jeden z hlavních důvodů protestů) i poté, co došlo k jejímu nepodepsání.

Ruští představitelé opakovaně obvinili EU z vměšování se do vnitřních záležitostí Ukrajiny. Rusko a Ukrajina 17. prosince v Moskvě dosáhly zlomové dohody o rozšíření hospodářské spolupráce. Rusko následně výrazně snížilo cenu zemního plynu pro Ukrajinu a uvolnilo ve prospěch Ukrajiny ze svých devizových rezerv 15 miliard USD.

Co se týče postoje samotných lídrů EU k situaci na Ukrajině, José Barroso a Herman Van Rompuy jednoznačně odsoudili „vnější tlak“, kterým údajně na svého západního souseda působí Rusko. Herman Van Rompuy se dále vyjádřil odmítavě k neoprávněnému použití síly a brutality ukrajinských hlavních představitelů vůči demonstrantům. Nicméně dle unijních diplomatů však není na stole – přes politická vyjádření některých unijních zemí – možnost zavedení sankcí proti představitelům Janukovyčovy administrativy.

Klára Samková

Prosím vás, víte, za kolik pracují ukrajinští dělníci nekvalifikovaní, kteří jsou tady ilegálně? Za 40 korun. Jsou nepojištění, jsou bez zdravotního pojištění, pracují 12 a víc hodin denně.
Neověřitelné

Výrok Kláry Samkové hodnotíme jako neověřitelný. Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu žije v České republice přes 124 tisíc Ukrajinců. Jedná se o ty, kteří zde přebývají legálně. Většina informací o ilegálních přistěhovalcích z Ukrajiny je zastaralá a ani neuvádí všechny údaje, jež zmiňuje Klára Samková (viz článek, .pdf) Evy Janské z PřF UK z roku 2007). Novější studie či statistiky mapující problematiku ilegálních ukrajinských imigrantů není dostupná. Dostupné jsou alespoň celkové statistiky o nelegální migraci do ČR.

Pro dokreslení obrazu o situaci nelegálních přistěhovalců v ČR můžeme uvést příklad zotročování dělníků z Rumunska a Bulharska, kteří pracovali až šestnáct hodin denně a nedostávali skoro žádnou mzdu. Trojice otrokářů z Ukrajiny byla nakonec pravomocně odsouzena.

Klára Samková

...a zároveň je tady 10% nezaměstnanost.
Nepravda

Dle údajů Českého statistického úřadu je k 31.12. nezaměstnanost na našem území 8,2 %.

Klára Samková

Vážený pane redaktore, tento problém jsem řešila v roce 2007, kdy jsem si poprvé otevřela svůj blog na Aktuálně.cz a první smršť všech takzvaných diskutujících byl o tom, jestli jsem nebo nejsem cigoška. Račte se podívat do archivu blogu na Aktuálně, dodneška to tam visí.
Nepravda

Prvních sto diskuzních příspěvků na blogu Kláry Samkové na Aktuálně.cz neobsahuje žádnou smršť o tom, zda je nebo není „cigoška“, a výrok je proto nepravdivý.

Na úvod je potřeba předeslat, že Klára Samková sama tuto debatu ohledně svého původu otevřela, neboť vůbec první slova, která na blogu publikovala zní:

„Advokátka. Narozena 23. 3. 1963 v 0:25 v Brně historikům umění Bohumilu Samkovi a Evě Samkové. S ohledem na četné kolující pověsti upřesňuje, že není ani Romka ani Židovka. Lehce exotický zjev je dán praprapředkem - šafářem italského původu, který se v době napoleonských válek usídlil na Vysočině ve Stránecké Zhoři. Je počestného buržoazně-úřednického původu s nepřerušenou řadou pedagogů na všech úrovních v pěti generacích“.

Většina z prvních příspěvků pod blogy týkající se osoby Samkové poukazovala právě na toto její prokazování [Diskuze: 1, 2, 3,4].

Jelínek: „Vadí mně,že ve stručném životopise je uvedeno,že není ani Romkou ani Židovkou.Ale proč? Distancováním se od těchto národností? mně připadá jako prohlášení "s tímhle povlem nic nemám společného "“

Reaur:„Nevím ale proč zdůrazňujete svou rasovou čistotu?“

-m-: „Přijde mi dost hrozné, že paní Klára musí vysvětlovat, že není ani židovka, ani Romka, jako by na něčem takovém vůbec záleželo.“

Karolína: „V každém svém žblebtu paní doktorka nezapomene zdůraznit, že není cikánka ani Židovka. To ji tak děsí pomyšlení, že by ji někdo mohl za cikánku považovat?....normálně je to člověku jedno jestli je někdo cikán nebo žid, ale téhle rasistce to asi jedno není“

Klára Samková reaguje: „je mi to úplně jedno, i kdybych byla třeba z Marsu. Faktem je, že mi neustále někdo nějaký půbod předhazuje, takže je vidět, že to bohužel to není jedno asi tak 90% české populace, která mi neustále něco podsouvá“

Ctenar: „Pani advokatko, vami uvedeny profil je silne rasisticky. Jeste tam chybi, ze mate blondate vlasi a modre oci a ze jste clenkou SS. Nechte si to opravit.
upřesňuje, že není ani Romka ani Židovka. Lehce exotický zjev je dán praprapředkem - šafářem italského původu, který se v době napoleonských válek usídlil na Vysočině ve Stránecké Zhoři. Je počestného buržoazně-úřednického původu s nepřerušenou řadou pedagogů na všech úrovních v pěti generacích“

Samková odpovídá: „můžete můj profil klidně považovat za rasistický. až se o můj profil nebude nikdo zajímat a nikdo mi nebude tu romství tu židovství předhazovat, tak jej odstraním. Zatím ať si každý myslí co chce.“

Obecně prvních sto příspěvků (v nichž by se zřejmě měla nacházet Samkové „první smršť všech takzvaných diskutujících“) reaguje zejména na témata blogů. Několik diskutujících směřuje proti romskému původu manžela advokátky nebo proti romskému etniku obecně, neobjevuje se však žádná smršť obviňující Kláru Samkovou z „cigošství“.

Naopak většina diskutujících Samkovou chválí a v prvníchtřechměsících provozu blogu nebyla slova „cikán“ nebo „cigoš“ použita v souvislostí s její osobou.

Klára Samková

Jestliže spousta a nejenom voličů pana Okamury, prosím pěkně, zajímá, že jsem Romka a oni to považují za kvalitu, respektive za diskvalifikaci ne s ohledem na moji osobu, ne s ohledem na to, jaká já jsem skutečně, jaké zastávám názory, co byla moje práce (...) Nejenom voliči. Kolik procent voličů měl pan Okamura? 7 necelých, ano. A tady se bavíme dejme tomu podle výzkumů, které mám k dispozici, například o 40 % národa, pro které je to určující kvalita. Bohužel.
Neověřitelné

Na základě dohledaných informací a e-mailu Kláry Samkové hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Kláru Samkovou jsme kontaktovali ve věci výzkumu, z něhož vycházela. Z její odpovědi vyplývá, že si nechala udělat výzkum týkající se její osoby, avšak výsledky se ze strategických důvodů rozhodla nedat k dispozici.

Vztahem k Romům se také zabývají různé sociologické agentury:

Podle průzkumu společnosti STEM z r. 2012 by skutečně 38 % občanů pokládalo za „zcela nepřijatelné" mít za souseda Roma.

Nějakou formu negativního postoje dle průzkumů agentury STEM mezi lety 2010 – 2013 zaujalo od 67 % respondentů v r. 2010 do 75 % respondentů v r. 2012.

Ve výzkumu CVVM z r. 2013, který zkoumal sympatie k národnostním skupinám žijícím v ČR, vyjádřilo nesympatii k Romům 78 % dotázaných (.doc, s. 2).

Co se týče volebního výsledku strany Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, dostala v loňských volbách do Poslanecké sněmovny 6,88 % hlasů, což přibližně odpovídá vyjádření Kláry Samkové.