Prvních 100 dní prezidenta Pavla pod lupou Demagog.cz

Stejně jako v případě Miloše Zemana, i na začátku funkčního období prezidenta Petra Pavla budeme kontrolovat plnění jeho závazků, které si vytyčil na prvních 100 dní v úřadu. V následujících měsících proto budeme sledovat každý prezidentův krok a po uplynutí 100 dní zveřejníme analýzu toho, zda a jakým způsobem, se prezidentu podařilo či nepodařilo jeho závazky splnit.

Komentář 23. dubna 2023

Prezident Petr Pavel při své inauguraci ohlásil, že chce být na začátku svého mandátu kritizován spíše za příliš aktivní, než příliš vlažný start, a rovnou připravil plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci.

Demagog.cz již v minulosti kontroloval plnění slibů prezidenta Miloše Zemana a i tentokrát se zaměříme na to, co nový prezident občanům slíbil, a zda se mu to podaří během prvních 100 dnů ve funkci splnit.

Petr Pavel se zavázal k tomu, že splní 24 bodů (.pdf) v osmi oblastech. Ne všechny jsou ovšem konkrétní a měřitelné, jejich plnění proto ani nelze objektivně ověřit. Ze všech závazků prezidenta Pavla jsme proto stejným způsobem jako u slibů vlády Petra Fialy vybrali 18 slibů, které jsou dostatečně konkrétními a měřitelnými závazky do budoucna.

Po uplynutí prvních 100 dní Petra Pavla ve funkci prezidenta se tak můžete těšit na rozsáhlou analýzu toho, zda a jakým způsobem se prezidentu podařilo či nepodařilo jeho závazky splnit.

 

A konečně to nejdůležitější: všech 18 vybraných slibů Petra Pavla, jejichž plnění budeme průběžně kontrolovat:

Kulatý stůl

Zorganizuji kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu. O jeho výsledcích budu informovat veřejnost.

Revitalizace Hradu

Budu jednat se zástupci architektů a s odborníky na veřejný prostor k tématu revitalizace prostor Pražského hradu a jeho okolí, za tímto účelem jmenuji také externího poradce.

Pravidelné brífinky

Zavedu systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům.

Komunikační tým

Tým prezidenta postupně rozšířím o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci.

Modernizace webu

Zahájím modernizaci oficiálních webových stránek prezidenta, aby odpovídaly současnosti a potřebám uživatelů.

Organizační změna

Připravím a představím organizační změnu kanceláře, která bude v souladu s vytyčenými cíli.

Výsledky NKÚ

Po obdržení závěrečné zprávy NKÚ o výsledcích provedených kontrol zajistím zavedení doporučených opatření. O těchto krocích budu veřejnost informovat.

Schůzky s politiky

Vyzvu k pravidelným schůzkám premiéra a předsedy nejsilnější opoziční strany s cílem hledat společné styčné body.

Důchodová reforma

Svolám první schůzku s cílem nastavit pravidelná setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně podoby důchodové reformy.

Zahraniční politika

Svolám první schůzku vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí s cílem koordinovat zahraniční politiku.

Tým poradců

Představím transparentní tým poradců prezidenta v oblastech, které považuji za klíčové: ekonomika, energetika, důchodová reforma, ústavní právo, životní prostředí, sociální politika a vzdělávání. Budu se s nimi pravidelně setkávat s cílem hledat řešení ve výše uvedených tématech.

Zahraniční cesty

Navštívím všechny sousední země, setkám se s jejich čelnými představiteli a dohodnu kroky k prohlubování vzájemné spolupráce.

Cesta na Ukrajinu

Vydám se na zahraniční cestu na Ukrajinu, potvrdím odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomohu rozběhnout její obnovu s pomocí Česka.

Vztahy s EU a NATO

Setkám se s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO, našimi klíčovými zahraničněpolitickými institucionálními partnery.

Cesty do regionů

Budu pokračovat v cestách do regionů. V prvních 100 dnech navštívím Moravskoslezský kraj a další dva kraje.

Tým pro regiony

V Kanceláři prezidenta vytvořím tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností.

Výběr ústavních soudců

Představím transparentní proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců.

Nominace ústavních soudců

Během prvních 100 dnů nominuji první tři kandidáty ke schválení Senátem Parlamentu ČR.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů