Senátní volby: Hodonín

Publikováno 13. října 2016

Do druhého kola v senátním obvodu Hodonín postoupila Anna Hubáčková (nestraník za KDU-ČSL) a současný místopředseda horní komory Zdeněk Škromach (ČSSD). V Duelu DVTV mluvili hlavně o svých politických prioritách. Diskutovalo se ale také o některých problémech jejich obvodu: investicích nebo životním prostředí v souvislosti s těžbou.


Jak si kandidáti na senátora nebo senátorku ve faktické správnosti výroků si můžete přečíst v naší analýze.

Výroky

Zdeněk Škromach
důležitý výrok

Zdeněk Škromach: „Ten rozdíl je v programech stran, které reprezentujeme (...) Pokud vezmeme poslední výsledky, ať už to byl nárůst minimální mzdy, ochrana rodin, nárůst důchodů, to jsou věci, které po pravicových vládách, kde KDU-ČSL měla zastoupení, je třeba ještě napravit a jsme rádi, že na tom KDU-ČSL spolupracuje i v této vládě.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Výrok Zdeňka Škromacha je hodnocen jako zavádějící. Naznačuje totiž, že aktuální růst důchodů, minimální mzdy či prvky podporující rodiny, které prosazuje současná vláda, v minulých vládách se zastoupením KDU-ČSL absentovaly. 

Ve skutečnosti od roku 2002, kdy byli lidovci ve vládách sociální demokracie a druhé vládě Mirka Topolánka, důchody stále rostly. Minimální mzda pak opravdu za 2. vlády Mirka Topolánka fakticky nerostla. Co se týče ochrany rodin, jde o poměrně vágní vyjádření, které ve výroku nehodnotíme.  

Podle informací Českého statistického úřadu a ministerstva práce a sociálních věcí docházelo k růstu starobních důchodů každým rokem, jak dokládá tabulka. Nejvíce to bylo v roce 2008, v době tzv. druhé vlády Mirka Topolánka, ve které měla KDU-ČSL celkem 6 ministerstev. 

Naopak nejnižší růst důchodů nastal v době pravicové vlády Petra Nečase (2010–2013), v té době ovšem lidovci nebyli vůbec zastoupeni v Poslanecké sněmovně a s tímto „nerůstem“ neměli nic společného.


Oranžová - levicová vláda s účastí KDU-ČSL, modrá - pravicová vláda s účastí KDU-ČSL, červená - vlády bez KDU-ČSL. Zdroj: ČSÚ.


Výše minimální mzdy se podle informací ministerstva práce a sociálních věcí zvyšovala každým rokem až do roku 2007 a k dalšímu nárůstu došlo až v roce 2013. Jak je patrné z grafu, minimální mzda se zvyšovala hlavně za levicových vlád.


Oranžová - levicová vláda s účastí KDU-ČSL, modrá - pravicová vláda s účastí KDU-ČSL, červená - vlády bez KDU-ČSL. Zdroj: MPSV.


Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Moje účast na jednání Senátu, ale i v Poslanecké sněmovně, když jsem byl, tak se vždycky blížila 100 %.“

Anna Hubáčková

Anna Hubáčková: „Nemám žádné politické funkce k tomu (k funkci starostky - pozn. Demagog.cz), nemám žadné jiné funkce. Stranické.“

Anna Hubáčková

Anna Hubáčková: „Boj se suchem, boj s větrnou erozí. Máme tam jakousi novinku od minulého roku (v zákonu ochrany zemědělského půdního fondu - pozn. Demagog.cz), že sice kdosi, a to kdosi je Česká inspekce životního prostředí, může provádět kontroly, jak se hospodaří, zda ty bloky nejsou příliš velké, zda oni orají, tak jak mají - po vrstevnici, ne po spádnici. Ale v tuto chvíli nejsou žádné prováděcí předpisy. Myslím si, že ani Česká inspekce životního prostředí není kompetencemi vybavena na to, aby mohla dohlížet a aby zabezpečila, aby se nám ta orná půda neztrácela.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Podařilo se mi prosadit v Senátu zákon o placení prvních 3 dnů nemocenské a úlevy pro zaměstnavatele na základě toho. A stejně tak druhý zákon, který stále ještě leží ve sněmovně je omezení kompetencí a působení exekutorů. To jsou konkrétní věci, které se mi podařilo prosadit.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „My jsme vycházeli z rakouského modelu, to není nic mimořádného (v rámci zákona o toleranci jisté míry alkoholu pro cyklisty - pozn. Demagog.cz). Když to dokáže fungovat fakticky ve všech evropských zemích kromě nás a ještě dalších 2 zemí Evropské unie...“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Považuji za daleko důležitější témata např. růst minimální mzdy, růst důchodů, placení nemocenské. To jsou věci, o kterých Senát nakonec v rámci rozhodování rozhoduje.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Pokud se stane účastníkem dopravní nehody (řeč je o cyklistech pod vlivem alkoholu - pozn. Demagog.cz), tak se alkohol počítá jako přitěžující okolnost bez ohledu na to, jestli tam nějaká tolerance je, nebo není.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Nejnižší pokuta jsou 2 a půl tisíce až 50 tisíc korun. Jedna z těch částí návrhu je, že se snižuje pokuta na 500 korun do toho 1 promile, ale původní můj návrh byl ten, že zůstane nulová tolerance, ale alkohol u cyklistů se bude řešit jen v tom případě, že jsou účastníci dopravní nehody.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Teď byl na návštěvě pan ministr Mládek. Řešili jsme otázku průmyslových zón, které jsou dneska koncipovány spíše na velké investorské celky, kdežto třeba v Kyjově potřebujou průmyslovou zónu, na kterou by bylo možné získat dotaci, která by byla pro místní firmy.“

Anna Hubáčková

Anna Hubáčková: „Teďka z našeho regionu jako poslední velká negativní věc, kterou já vidím jako velmi negativní, je pokus o těžbu štěrkopísku nad prameništěm pitné vody. A máte zákon horní a vodní, oba dva to řeší jako veřejný zájem. Tak kdy konečně rozhodneme, kdo je ten kompetentní říct, který ten veřejný zájem je upřednostněn? To se do těch zákonů musí dostat.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Toto je jediná volba, 2. kolo senátních voleb, kdy voliči nedostanou domů volební lístky.“