Také placebo může způsobit vedlejší účinky, při očkování se ale nepoužívá

Na Facebooku se objevil příspěvek, podle kterého více jak třetina očkovaných proti covidu-19 dostala místo vakcíny placebo. Tím se údajně vysvětluje jev, při kterém někteří očkovaní po podání vakcíny nezaznamenali žádné negativní příznaky. V rámci běžné distribuce vakcín proti covidu-19 ale k použití placeba nedochází. Autorka příspěvku ve skutečnosti jen špatně interpretuje analýzu klinických testů, v rámci kterých bylo některým účastníkům placebo podáváno.

Meta fact-check 23. května 2024

Zdroj: Facebook

Po Facebooku se šíří příspěvek propagátorky alternativní medicíny Jarmily Klímové, ze kterého plyne, že 35 % lidí očkovaných proti covidu-19 obdrželo místo skutečné vakcíny placebo, tedy neúčinnou látku. Klímová se přitom odkazuje na blíže neurčené „oficiální zprávy“. Výsledky údajné studie, která měla k těmto závěrům dojít, dává autorka příspěvku do souvislosti s tím, že někteří lidé po očkování proti koronaviru neznamenali žádné negativní příznaky. Zjevně tak naznačuje, že podobně, jako v rámci studie, bylo placebo podáváno i během skutečného očkování proti covidu-19.

Placebo u testování vakcín proti covidu-19

Podávání placeba je běžnou součástí klinických studií, neboť pomáhá předcházet chybné interpretaci výsledků měření. Pacient, jenž je součástí klinické studie, totiž neví, zda obdržel testovanou látku, nebo placebo. To vede k objektivnímu měření rozdílů v reakcích účastníků studií. Pokud je ale očkovací látka po úspěšném testování povolena k běžnému použití, nadále se aplikuje pouze látka samotná a placebo se nepoužívá. Při očkování je pak cílem rozšířit v populaci vakcínu, nikoli placebo.

Placebo se pochopitelně používalo i v rámci klinických testů vakcín proti covidu-19. Jeho vlivu se věnuje meta-analýza skupiny výzkumníků vydaná v roce 2022 v odborném časopise JAMA, která interpretuje výsledky klinického testování vakcín proti koronaviru. Autoři této analýzy se zaměřili na reakce pacientů na placebo při klinickém testování a zjistili, že 35 % z účastníků testů, kterým bylo místo vakcíny podáno placebo, hlásilo systémové vedlejší účinky jako je bolest hlavy či únava. Stejné vedlejší účinky se objevily i u 46 % pacientů se skutečnou vakcínou.

Uvedení stejného čísla v námi ověřovaném příspěvku (35 %) tak nasvědčuje tomu, že autorka chybně interpretovala právě tuto studii, když tvrdila, že 35 % očkovaných proti koronaviru obdrželo placebo, a proto nezaznamenala negativní příznaky.

Informace o údajné přítomnosti placeba mezi vakcínami proti covidu-19 se šíří již delší dobu a nedávno zazněla např. z úst zmocněnce slovenské vlády pro prověření opatření přijímaných během pandemie, poslance Petera Kotlára. Ten je známý častým šířením konspiračních teorií, např. o existenci tzv. chemtrails. Během covidové pandemie kritizoval nejen očkování, ale také nošení roušek.

Závěr

Facebookový příspěvek naznačuje, že lidé, kteří po očkování proti covidu-19 neměli žádné vedlejší účinky, dostali místo vakcíny dávku placeba. Ve skutečnosti se ale placebo v rámci běžného očkování nepoužívá. Jeho aplikace je naopak obvyklá v rámci klinických testů, kde ovšem běžně negativní účinky hlásí i příjemci placeba. V rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook jsme proto příspěvek označili jako nepravdivý.

O autorce příspěvku

Doplňme, že autorkou příspěvku je propagátorka alternativní medicíny Jarmila Klímová, která v minulosti vedla soukromé psychosomatické centrum Aktip. Česká televize o lékařských praktikách tohoto centra natočila dokument Obchod se zdravím (video), jenž vyvolal řadu kontroverzí. Postupy lékařů, které zmapoval, mnozí označovali za neeticképodvodné. Pracovníci tohoto centra v dokumentu například propagovali léčbu extrémně závažných a nebezpečných chorob zcela banálními a mnohdy bizarními postupy. Na povrch pak vypluly příběhy lidí, které léčebné metody Aktipu vyšly na stovky tisíc korun.

Psychosomatické centrum v roce 2019 ukončilo svou činnost a jeho zaměstnanci vytvořili nový projekt. Ve stejném roce podala (.pdf, str. 11) revizní komise České lékařské komory návrh na disciplinární řízení s Jarmilou Klímovou, ta ale před jejím projednáním z komory sama vystoupila. Není proto způsobilá k vykonávání lékařské praxe.