Video zobrazuje smyšlený historický vývoj izraelsko-palestinského konfliktu

Na Facebooku se šíří video, které pomocí animace ukazuje, jak Izrael od roku 1948 postupně dobývá území Palestiny. Popis konfliktu ve videu je ale smyšlený. Podle videa izraelské síly zabíraly území Palestiny postupně od mořského pobřeží, přičemž probíhal nepřetržitý boj od r. 1948. Ve skutečnosti se ale izraelské síly v r. 1948 nezjevily na pobřeží a mezi židovským státem a sousedními zeměmi probíhaly boje pouze v několika letech. Teritoriální změny byly nárazové, a to i v neprospěch Izraele.

Meta fact-check 14. listopadu 2023

Na sociálních sítích se šíří video, které v animaci zachycuje údajný vývoj izraelsko-palestinského konfliktu. Video začíná rokem 1948, kdy měly izraelské jednotky okupovat malé území na palestinském pobřeží, a pokračuje vizualizací postupného dobývání arabského území. Časová osa se zastaví v roce 2023, kdy Izrael dobude celou oblast kromě Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu. Historický vývoj zachycený na videu však neodpovídá realitě.

Vznik státu Izrael

Od roku 1517 patřilo území Palestiny Osmanské říši. Oblast byla následně obydlená především arabskými muslimy, ale i arabskými křesťany a židy. Už v 19. století začali přicházet židé, kteří utíkali z Evropy před pogromy. V Palestině pak kupovali půdu od arabských vlastníků, kteří často patřili k vyšší vrstvě společnosti a svou půdu neobývali. Příchod židovských přistěhovalců tak vyvolal napětí se starousedlíky.

Po první světové válce se území Palestiny stalo mandátem Velké Británie, která v roce 1917 v Balfourově deklaraci vyjádřila podporu vzniku židovského státu v oblasti historické Palestiny. Ve 30. letech do oblasti přišla další vlna židovských přistěhovalců, a to kvůli antisemitskému útlaku v nacistickém Německu. Nárůst imigrace vyvolal nepokoje, které vedly až k arabskému povstání. Británie proto v roce 1937 přišla s plánem rozdělit území na židovský a arabský stát. Ani jedna strana však s podobou návrhu nebyla spokojena.

Nepokoje a násilí následně eskalovaly na obou stranách, což vedlo k dalšímu pokusu o dohodu mezi Araby a Židy, kterou se Velká Británie pokusila zprostředkovat v roce 1946. Snahy o kompromis ale opět selhaly a Británie se rozhodla vzdát svého mandátu a přenechat problém Palestiny na OSN. Valné shromáždění této organizace následně přijalo rezoluci, která navrhovala dvoustátní řešení, tedy vytvoření arabského a židovského státu na bývalém mandátním území OSN. Plán vycházel z polohy existujících osad – židovský stát měl sestávat ze severní pobřežní části, Galiley a Negevské pouště. Zbytek území měl tvořit arabský stát, přičemž Jeruzalém měl spadat pod mezinárodní správu. V souladu s rezolucí vyhlásil Izrael 14. května 1948 svou nezávislost.

Válka v roce 1948 a další územní změny

Bezprostředně po vyhlášení nezávislosti zaútočila na Izrael koalice arabských států (konkrétně ozbrojené jednotky Egypta, Jordánska, Iráku, Libanonu, Sýrie, Saúdské Arábie a Jemenu). Výsledkem konfliktu bylo mj. mnoho vysídlených Palestinských Arabů. Izrael v této první arabsko-izraelské válce uhájil svou existenci a získal část území, kterou rezoluce OSN původně přiřkla Arabům. Egypt dobyl Pásmo Gazy a Jordánsko zabralo Západní břeh Jordánu.

K další eskalaci došlo v rámci šestidenní války v roce 1967. Jednou z příčin války byla série pohraničních konfliktů ze strany Palestinců, které podporovala Sýrie. Napětí vyeskalovalo do letecké bitvy mezi Izraelem a Sýrií, při které izraelští piloti sestřelili šest syrských letadel. Egypt, jakožto spojenec Sýrie, následně rozmístil své vojáky na Sinaj, odkud vyhnal mírové jednotky OSN, které byly na hranici se židovským státem rozmístěny. Izrael následně zahájil preemptivní útok, jehož výsledkem bylo dobytí Sinajského poloostrova, Pásma Gazy, Západního břehu Jordánu, východního Jeruzaléma a Golanských výšin.

Arabské státy se v roce 1973 pokusily o odvetu během tzv. Jomkipurské války, během které chtěly ztracená území získat zpět, Izrael se ale ubránil. O pět let později došlo k podpisu dohod z Camp Davidu, kdy Izrael Egyptu vrátil Sinajský poloostrov. Egypt výměnou za to uznal existenci Izraele jako státu.

V roce 1993 a 1995 pak byly podepsány mírové dohody z Osla. Izrael a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) se v nich dohodly na vytvoření palestinské autonomie v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. OOP na oplátku uznala právo Izraele na existenci. Konečný status palestinských území však dodnes nebyl dojednán.

V roce 2005 se Izrael stáhl z Pásma Gazy, kde po volbách v roce 2006 násilně převzala kontrolu teroristická skupina Hamás. Okupovaný Západní břeh Jordánu je na základě dohod z Osla rozdělen do tří zón. Zóna A, která zahrnuje palestinská populační centra, spadá pod kontrolu Palestinské samosprávy. Administrativní kontrolu má i v zóně B, kde má ale bezpečnost na starosti Izrael. V zóně C, kde se nachází převážně zemědělská půda, má pak plnou kontrolu Izrael.

Rozdíly mezi videem a skutečností

Video tedy nesprávně popisuje vývoj izraelsko-palestinského konfliktu. Naznačuje, že izraelské síly od roku 1948 postupně zabíraly území Palestiny. K ničemu takovému ale nedošlo – židovský stát pouze v květnu 1948 v souladu s rezolucí OSN vyhlásil svou nezávislost.

Záběry také nesprávně ukazují, že „fronta“ postupovala více do hloubky a vyvolávají dojem, že se jednalo o souvislou a nepřetržitou válku. Ačkoliv mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy došlo k řadě vojenských konfliktů, boje probíhaly pouze v několika letech. Příspěvek také opomíná, že se do bojů zapojily další arabské státy jako např. Egypt či Sýrie a také, že Izrael ve válkách území nejen získával, ale i ztrácel.

Na grafice níže jsou zobrazeny zlomové momenty teritoriálních změn, které popisujeme v předchozích odstavcích. Územní posuny se děly skokově a byly výsledkem jednotlivých událostí v regionu. Nejednalo se tedy o frontu, která by se lineárně posouvala, jak zobrazuje video.

Dodejme, že autorem videa je tiktokový účet AlternativeGeopolitics, který kromě videí zachycujících skutečný vývoj konfliktů ve světě publikuje i přiznaně smyšlené a spekulativní příspěvky. Např. na videu s popiskem „Israeli – Hamas War 2023 Potential Scenario“ ukazuje možný vývoj vojenského střetu v Pásmu Gazy. Video bylo přitom zveřejněno 22. října, tedy v době, kdy probíhaly pouze letecké údery s cílem poškodit infrastrukturu Hamásu. Pozemní operaci spustila izraelská armáda až 28. října.

Závěr

Video zachycující Izraelsko-palestinský konflikt prezentuje smyšlený vývoj událostí. Židé na území Palestiny přicházeli ještě před oficiálním vznikem státu Izrael. Po vyhlášení izraelské nezávislosti v roce 1948 došlo k několika ozbrojeným konfliktům, které vedly k řadě územních změn. Nejednalo se ovšem o kontinuální válku, jak je zobrazeno na videu. Z těchto důvodů jsme v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili video jako nepravdivé.