Volby 2017: Rozhovor Tomio Okamury

Publikováno 22. srpna 2017

Volby se pomalu blíží a s nimi začne rovněž Demagog.cz sledovat stále více jednotlivé strany a kandidáty, kteří se ucházejí o vaši podporu. Začínáme rozhovorem Tomia Okamury pro server Byznysnoviny, ve kterém se předseda SPD soustředil zejména na kritiku svých oblíbených témat - EU, migrace a také některých domácích otázek.

Jiné (záznam)
Moderátor: Jiné

Výroky

Tomio Okamura
důležitý výrok

Tomio Okamura: „Nepasterované syrečky a sýry nám přece nezakázal anonymní Brusel, ale i naši čeští eurokomisaři, naši europoslanci a nakonec i naše vláda, kterou nenapadlo na rozdíl od okolních zemí žádat o výjimku na krajové speciality.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Na harmonizaci předpisů v rámci vnitřního trhu se v Bruselu samozřejmě podílejí i zástupci České republiky a výrobky z nepasterizovaného mléka podléhají řadě evropských předpisů. Zakázány však nejsou, a proto výrok hodnotíme jako nepravdivý.

Od svého vstupu do EU je Česká republika součástí vnitřního trhu, ve kterém je uplatňován volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Volný pohyb zboží není založen pouze na odstranění celních poplatků, sjednocují se také předpisy dané legislativou jednotlivých členských států. K této harmonizaci dochází např. proto, aby členské státy za účelem ochrany domácích výrobců záměrně neupravovaly své předpisy tak, aby prakticky zabraňovaly vstupu výrobků z ostatních zemí vnitřního trhu.

Legislativní návrhy předkládá Komise Evropskému parlamentu, kde zájmy českých občanů zastupuje 21 europoslanců, a Radě, kde Česko zastupuje příslušný ministr. Tyto dvě instituce pak spolurozhodují o přijetí návrhu. Přijat je obvykle jako přímo závazné nařízení nebo ve formě směrnice, která určuje pouze požadovaný konečný výsledek. Způsob zapracování do národní legislativy je ponechán na rozhodnutí členských států. Řadu překážek vnitřního trhu odstranily také rozsudky Evropského soudního dvora.

V českých médiích se čas od času objevují zprávy o tom, že Brusel zakazuje některé potraviny. Mezi nejznámější patří kauza pomazánkového másla nebo tuzemského rumu. Ve skutečnosti se však nejedná o zákaz dané potraviny, ale o úpravu označení výrobku. Logika je přitom taková, že všechny výrobky nesoucí kupříkladu označení máslo musí splňovat odpovídající podmínky. Evropský spotřebitel se tak v nabídce lépe zorientuje bez ohledu na to, v jaké zemi EU zrovna nakupuje. Podrobněji se tomuto tématu věnuje například think-tank Evropské hodnoty.

Produkce nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků je regulována nařízením č. 853/2004, které obsahuje řadu hygienických předpisů a výrobcům přináší povinnost produkty z nepasterizovaného mléka označovat. Nepasterizované sýry tedy musí splňovat předpisy dané evropskou legislativou, jejich produkce však na evropské úrovni zakázána není.

Co se syrečků týče, České republice se v roce 2010 podařilo získat pro Olomoucké tvarůžky chráněné zeměpisné označení, které zaručuje, že produkty pochází pouze z dané lokality. V létě letošního roku se po českém internetu šířily zprávy, jejichž titulky naznačovaly vlnu změn v označování mléčných výrobků. Vycházely přitom z červnového rozsudku Soudního dvora, který stanoví pouze to, že označení jako „mléko“ nebo „sýr“ mohou být používána pouze pro produkty živočišného původu, nikoliv například pro vegetariánské potraviny vyrobené ze sóji nebo tofu.

Tomio Okamura
důležitý výrok

Tomio Okamura: „My v SPD odmítáme řešit vymírání českého národa a tím nedostatek peněz do průběžného důchodového systému přílivem imigrantů, tak jak to v minulosti navrhoval jménem vlády premiér Bohuslav Sobotka. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Před jednáním Evropské rady o migrační krizi v červnu 2015 premiér Sobotka jménem vlády deklaroval, že je Česká republika schopna dobrovolně přijmout stovky migrantů. Premiér Sobotka tím vyslovil návrh částečného alternativního řešení ze strany České republiky ke kvótám na přerozdělování imigrantů z Itálie a Řecka. Ty vláda odmítala a proti jejichž přijetí osobou ministra vnitra Chovance později i hlasovala.


Vláda v červenci 2015 rozhodla, že na základě dobrovolného závazku přijme 1500 migrantů (1100 migrantů z Itálie a Řecka a 400 ze třetích zemí). V tomto případě šlo podle premiéra Sobotky o jednorázovou solidární akci a nezbytnou pomoc v tehdejší krizové situaci.


V lednu 2015 přijala vláda návrh ministerstva vnitra, že Česká republika přijme patnáct křesťanských uprchlických rodin s nemocnými dětmi ze Sýrie. Důvodem předložení návrhu byla špatná životní situace takových rodin a snaha nabídnout rodinám pomocnou ruku.


Výrok hodnotíme jako nepravdivý, neboť vláda, respektive premiér Sobotka nenavrhoval řešit vymírání českého národa přílivem imigrantů. V červnu 2015 sice deklaroval, že je Česká republika schopná přijmout stovky migrantů, jednalo se však o představení odlišného návrhu na částečné řešení otázky kvót ze strany České republiky. Následné rozhodnutí vlády o přijetí 1500 migrantů bylo motivováno nezbytnou pomocí v krizové situaci a solidaritou. Tento počet navíc nebyl naplněn, v rámci relokace přišlo do České republiky pouze několik jednotlivců.


Dodáváme ještě data o počtu obyvatel v České republice, která přináší Český statistický úřad
Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Stejně tak povinné kvóty na imigranty nám nevnucují jen cizinci z Bruselu nebo Angela Merkelová, ale pro kvóty hlasovali také čeští europoslanci a přímo je spoluvytvářela česká eurokomisařka paní Jourová z hnutí ANO.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Projekt (Čapí hnízdo, pozn. Demagog.cz) byl financován z veřejných prostředků určených pro malé a střední podnikatele. Andrej Babiš nebo Agrofert nejsou malým ani středním podnikatelem.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Otázka: Zamluvili jsme otázku týkající se případného jmenování trestně stíhaného člověka do funkce předsedy vlády…

Okamura: To je v prvé řadě přece otázka na voliče. Ti musí nejprve rozhodnout svými hlasy v říjnových volbách, jakým způsobem rozdají jednotlivým politickým stranám nové politické karty a jaké tedy bude nové složení Poslanecké sněmovny. Pak je to otázka na právníky – s tím, že zákony to nezakazují a je to otázka na budoucí koalici.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Je přímo směšné, že Andrej Babiš říká, že je tak bohatý, že nepotřebuje peníze a zároveň si každý rok žádá o miliardové dotace z našich daní na svoje podnikání. To si přece jasně protiřečí.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Když bombardoval syrskou základnu, měl například jen dvě varianty (...) A co se stalo? Trump sice báchorce jakoby uvěřil, poslal rakety na provinilou základnu, ale předem ji varoval, takže nemohly způsobit vážné škody.“