Demagog.cz

Započítávání případů covidu-19 ve střední Evropě

Na Facebooku se objevila mapa zachycující stav covidu-19 v Německu, Česku, Polsku, Rakousku a Slovensku. Autor příspěvku uvádí, že rozdíl mezi Českem a ostatními státy na mapě je způsoben tím, že v ostatních zemích se do statistik potvrzených případů započítávají pouze příznakové případy. Metodika započítávání případů je však ve všech zemích stejná, a mapa tedy věrně zobrazuje situaci v střední Evropě.

10. března 2021

Seznam Zprávy zveřejnily mapu týdenních přírůstků v zemích střední Evropy. Mapa zobrazuje vývoj nových případů nákazy covidem-19 za posledních 7 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v jednotlivých okresech Česka, Polska, Maďarska, Německa a Slovenska. Seznam Zprávy informovaly, že oficiální data pocházejí z příslušných ministerstev a jsou aktualizovány vždy k půlnoci předešlého dne.

Autor příspěvku sice hovoří o Maďarsku, nicméně na mapě sdílené na Facebooku je ve skutečnosti zobrazeno Slovensko. Pro úplnost dat se proto podíváme na všechny zmíněné státy vč. Slovenska a Maďarska. Dodejme, že podobnou mapku srovnávající Německo s Českem jsme v rámci naší spolupráce se společností Facebook ověřovali již dříve.

Jak je to tedy se započítáváním nových případů covidu-19 v jednotlivých zemích? Polské Ministerstvo zdravotnictví i Úřad veřejného zdravotnictví zveřejňují informace na stránce gov.pl, na níž se v metodice uvádí, že mezi denní počty potvrzených případů se zařazují osoby, které měly pozitivní výsledek laboratorního testu za posledních 24 hodin.

Rakousko má svůj systém epidemiologických hlášení (EMS), který definuje, že do statistik potvrzených případů osob s prokázaným onemocněním covid-19 zařazuje každou osobu pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 bez ohledu na klinické příznaky.

Co se týče Maďarska, stejně jako u předešlých zemí, Národní úřad veřejného zdravotnictví v metodice ze 7. listopadu 2020 uvádí (str. 3), že mezi potvrzené případy zařazuje každou osobu, která splňuje laboratorní kritéria, což znamená, že v jejím klinickém vzorku byla detekována přítomnost viru SARS-CoV-2.

Na Slovensku data o vývoji epidemie sbírá Národní centrum zdravotnických informací (NCZI) a zveřejňuje je na stránce korona.gov.sk. Do statistik potvrzených případů s nově prokázaným onemocněním covidu-19 vykazuje (str. 2) všechny osoby pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 bez ohledu na klinické příznaky a symptomy. I z poslední aktualizace usměrnění hlavního hygienika SR z 20. listopadu vyplývá (str. 2), že jako potvrzený případ se počítá každá osoba, který splňuje laboratorní kritéria, tedy že v jejímž klinickém vzorku byla detekována přítomnost viru SARS-CoV-2.

V Německu data o vývoji epidemie sbírá a zveřejňuje Institut Roberta Kocha (IRK). IRK při analýze případů nákazy virem SARS-CoV-2 postupuje (str. 2) v souladu s mezinárodními standardy Světové zdravotnické organizace a Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí. IRK klasifikuje všechny laboratorně prokázané případy výskytu viru SARS-CoV-2 jako případy covidu-19 bez ohledu na přítomnost a závažnost klinických příznaků.

I české Ministerstvo zdravotnictví jako osoby s nově prokázaným onemocněním covidu-19 vykazuje osoby dosud pozitivně testované na původce onemocnění covid-19, tedy osoby pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 bez ohledu na případné příznaky onemocnění.

Vzhledem k tomu, že všechny zmíněné státy využívají obdobnou metodiku započítávání potvrzených případů covidu-19 bez ohledu na přítomnost příznaků tohoto onemocnění, označili jsme ověřovaný příspěvek v rámci naší spolupráce se společností Facebook jako nepravdivý.