Zpochybňovaná konference patologů

Na Facebooku se šíří příspěvek, podle kterého 70 % úmrtí očkovaných nastalo v důsledku očkování proti covidu-19. Příspěvek ale opomíjí, že jde pouze o tvrzení dvou německých patologů, které není doložené žádnou dokumentací ani dalšími podklady. Podle německých patologických asociací jde o zcela nepodložené závěry. Lékařské centrum Hamburg-Eppendorf odhalilo souvislost mezi očkováním a úmrtím jen u 1 z 60 provedených pitev.

Meta fact-check 5. listopadu 2021

Příspěvek obsahuje snímek úvodu článku z webu CZ 24 News, na němž je kromě fotografie vidět pouze titulek: “NĚMECKO: PITVY JEDNOZNAČNĚ PROKÁZALY, ŽE 70 % ÚMRTÍ OČKOVANÝCH NASTALO V DŮSLEDKU COVID OČKOVÁNÍ. Článek samotný ale obsahuje další detaily o závěrech, které prezentovali 20. září 2021 vysloužilí patologové Arne Burkhardt a jeho kolega Walter Lang. Jejich výsledky stojí na provedených pitvách 10 lidí, jejichž smrt měla údajně souviset s vakcínou proti onemocnění covid-19.

Burkhardt a Lang jsou členy Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie (Lékaři a vědci pro zdraví, svobodu a demokracii), jehož členem je i bývalý mikrobiolog Sucharit Bhakdi, který již v minulosti opakovaně šířil nepravdivá tvrzení o nemoci covid-19.

Tisková konference bývalých patologů se měla konat na “patologickém ústavu v Reutlingenu”, žádná instituce s tímto názvem však neexistuje. Nejedná se ani o Ústav pro patologii kliniky v Reutlingenu. Patologové uvádějí, že u pěti z deseti zkoumaných úmrtí je spojení s očkováním proti onemocnění covid-19 „velmi pravděpodobné” a ve dvou případech „pravděpodobné”, avšak neuvádí žádné důkazy, metody zkoumání a další podklady pro toto hodnocení. Není ani jasné, odkud vzorky pochází. Ve zkoumaných případech tak není přesvědčivě prokázána souvislost očkování proti covidu-19 a úmrtí.

K tomu se pro německý fact-checkingový web Correctiv vyjádřila také Spolková asociace německých patologů (BDP): „Názory vyjádřené ve videu profesorem Burkhardtem a profesorem Langem nejsou, pokud je nám známo, ani vědecky podložené, ani nejsou dostupné ve formě hodné komentáře.”

Ředitel Ústavu soudního lékařství Univerzitního lékařského centra Hamburg-Eppendorf (UKE) Benjamin Ondruschka pro německý deník Die Welt uvedl, že nebylo jasné, odkud vzorky byly a celkově „nebylo jasné o čem přesně ti dva mluví”. Také uvedl, že na Univerzitním lékařském centru Hamburg-Eppendorf bylo provedeno 60 pitev a pouze v jednom případě byla příčinná souvislost mezi očkováním a úmrtím. Jörg Maas z Německé společnosti pro patologii tvrzení potvrdil slovy: „(...) zatím si nejsme vědomi žádné nápadné korelace úmrtí v souvislosti s očkováním”.

Jako “lymfocytový amok” („Lymphocyten-Amok”) Burkhardt a Lang ve své prezentaci (.pdf, str. 77–78) označili následky očkování, kdy vakcíny údajně způsobily zánětlivé reakce v orgánech. K tomu však tým z německého pitevního registru pro infekce covid-19 uvedl, že na snímcích z prezentace není nic neobvyklého a byly špatně interpretovány, nahromaděné lymfocyty (bílé krvinky) jsou běžné pro mnoho případů pitev. Tvrzení potvrdil Ondruschka slovy: „S tak malým výsledkem na to neumřete. V řezech tkání jsou vždy takové jednotlivé buňky. I kdybyste mi teď odebrali krev, obsahovala by bílé krvinky. Patří do krve.”

Doplňme, že žádná diagnóza zvaná “lymfocytový amok” neexistuje. To potvrzuje například Konrad Steinestel z patologického institutu armádní nemocnice v Ulmu.  

Dodejme také, že možné nežádoucí účinky u očkování mohou nastat kvůli nesouvisejícím zdravotním problémům, jak uvádí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Nicméně je nepravděpodobné, že by vakcíny způsobovaly pozdní závažné vedlejší účinky. Očkovací látky proti onemocnění covid-19 představují výraznou ochranu před hospitalizací a úmrtím. Dle nejnovější studie vakcíny společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca snižují riziko hospitalizace nebo úmrtí o 90 % po 14 dnech od podání druhé dávky u lidí nad 50 let.

Bývalí patologové Burkhardt a Lang tedy prezentovali výsledky 10 pitev, z nichž u sedmi došli k závěru, že úmrtí mělo pravděpodobně souvislost s očkováním proti covidu-19. Své tvrzení nicméně nepodložili žádnou dokumentací či jinými doklady a jejich prezentace “lymfocytového amoku” jako důsledku očkování je založena na smyšleném typu diagnózy.

Právě takové nepřiměřené zobecnění se objevuje ve zmíněném facebookovém příspěvku, který mluví o tom, že pitvy jednoznačně prokázaly, že 70 % úmrtí je způsobeno očkováním. Příspěvek jsme proto v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako nepravdivý.