Demagog.cz

Václav Štekl

Václav Štekl (KSČM)

  • 1
  • 0
  • 0
  • 1

Výroky

Václav Štekl

Václav Štekl

Už jsou připraveny projekty například na sázení stromů v travnatých pásech mezi jízdními pruhy na Rokycanské třídě. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Výrok je označen jako pravdivý, jelikož v září roku 2014 byla schválena územní studie „Plzeň, Rokycanská – Spolková“. Tento projekt řeší lokalitu podél Rokycanské ulice, v rozmezí mezi mostem přes řeku Úslavu a křižovatkou U Pietasu a dále jsou zahrnuty i bloky po obou stranách ulice, jež jsou vymezené korytem řeky a ulicemi Spolková a Živnostenská.

Studie, jež je závazným podkladem pro další rozvoj tohoto území, mimo jiné řeší revitalizaci městské zeleně v této oblasti, nahrazení podchodu v Rokycanské ulici pěší lávkou a také doplnění středového pruhu Rokycanské ulice stromořadím.

Václav Štekl

Václav Štekl

Já jsem pro lavičku Václava Havla nehlasoval. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Nepodařilo se nám bohužel dohledat konkrétní hlasování, a proto musíme hodnotit výrok jako neověřitelný. O věci ale informoval Plzeňský deník, který zmiňuje nesouhlas zástupců KSČM Jiřího Valenty a Jany Bystřické.