Demagog.cz

Václav Štekl
Václav Štekl
Už jsou připraveny projekty například na sázení stromů v travnatých pásech mezi jízdními pruhy na Rokycanské třídě. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok je označen jako pravdivý, jelikož v září roku 2014 byla schválena územní studie „Plzeň, Rokycanská – Spolková“. Tento projekt řeší lokalitu podél Rokycanské ulice, v rozmezí mezi mostem přes řeku Úslavu a křižovatkou U Pietasu a dále jsou zahrnuty i bloky po obou stranách ulice, jež jsou vymezené korytem řeky a ulicemi Spolková a Živnostenská.

Studie, jež je závazným podkladem pro další rozvoj tohoto území, mimo jiné řeší revitalizaci městské zeleně v této oblasti, nahrazení podchodu v Rokycanské ulici pěší lávkou a také doplnění středového pruhu Rokycanské ulice stromořadím.