Demagog.cz

Anna Putnová

Anna Putnová (TOP 09)

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Anna Putnová

Anna Putnová

Inkluze je v našem školském systému už dnes jasně legislativně ukotvená. (Blesk, 23. 2., str. 2) Jiné, 15. března 2016

V českém vzdělávacím systému má inkluze své místo již dlouhou dobu. Pojednávala o ní už Bílá kniha(.pdf., str. 59) pro vzdělávání z roku 2001. Na tento strategický dokument navazuje školský zákon z roku 2004. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje §16 zákona.

Podle něj „děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.”

Inkluze byla také zahrnuta do Rámcového vzdělávacího programu (.pdf), který přímo upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

V lednu 2016 byl školský zákon upraven vyhláškou 27/2016 Sb., která zavádí nová pravidla pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, podpůrná opatření a další úpravy týkající se inkluzivního vzdělávání.

Anna Putnová

Anna Putnová

Podle pana náměstka Štecha se očekává, že se budou přibírat desítky nových lidí [ do poradenských zařízení], kvalifikovaných psychologů a specializovaných pedagogů. […] On dokonce zmínil, že to bude 150 lidí. (ČT 24, 1. 3., 90') Jiné, 15. března 2016

Stanislav Štěch ve článku Mýty a fakta o společném vzděláváníuvedl, že: „Bude tedy i určitý časový prostor pro využití navýšených finančních prostředků na mzdy uvolněných v r. 2016 pro 150 nových psychologů a speciálních pedagogů v ŠPZ (školská poradenská zařízení - pozn. Demagog.cz).“