Tento výrok byl ověřen jako pravda

Anna Putnová: Podle pana náměstka Štecha se očekává, že se budou přibírat desítky nových lidí [ do poradenských zařízení], kvalifikovaných psychologů a specializovaných pedagogů. […] On dokonce zmínil, že to bude 150 lidí. (ČT 24, 1. 3., 90') Jiné, 15. března 2016

Odůvodnění

Stanislav Štěch ve článku Mýty a fakta o společném vzdělávání uvedl, že: „Bude tedy i určitý časový prostor pro využití navýšených finančních prostředků na mzdy uvolněných v r. 2016 pro 150 nových psychologů a speciálních pedagogů v ŠPZ (školská poradenská zařízení - pozn. Demagog.cz).“

Zmíněno